EMSL-i liikmemaksu projekt (otsustamiseks 2012. aasta üldkoosolekul)

Alates 2006. aastast kehtiva liikmemaksu korraga võrreldes plaanitud muutused on punases kirjas. Kommentaare ootame 11. maini e-posti aadressil urmo@ngo.ee, vahemikus 15.-18. mai arutab üldkoosolekule otsustamiseks esitatavat varianti EMSL-i nõukogu.

EMSL-i liikmemaksu suurus on soovituslikult seotud liikmesorganisatsiooni sissetulekuga eelmisel aastal. Sissetuleku all mõeldakse kogu raha, mis aasta jooksul organisatsioonile laekunud, olgu tegevus- või projektitoetustest, annetustest, liikmemaksudest, ettevõtlusest vms. Iga liige teavitab EMSLi 31. märtsiks, millises summas ta liikmemaksu tasub:

Sissetulek eelmisel aastal                                                            

Soovituslik liikmemaks jooksval aastal                                            
Kuni 3000 € 36,50 €
Kuni 30 000 € 70 €
Kuni 65 000 € 100 €
Üle 65 000 € 150 €


Kui liige ei teata 31. märtsiks liikmemaksu suurust, saadab EMSL talle arve samale summale, mis ta eelmisel aastal liikmemaksuna tasus.

Liikmemaksu tasumise tähtaeg on 30. aprill. Liikmel on õigus taotleda EMSLi nõukogult maksutähtaja pikendamist, summas allapoole miinimumpiiri soodustusi ei tehta. Kui liige ei ole tähtajaks liikmemaksu tasunud ega taotlenud tähtaja pikendamist, on EMSLi nõukogul õigus liige välja arvata.

Ühekordne sisseastumismaks on 35 €, millele lisaks tuleb tasuda jooksva aasta liikmemaks. Kui organisatsioon liitub EMSLiga pärast 1. juulit, peab ta jooksva aasta liikmemaksust tasuma poole. Liikmeõigused hakkavad kehtima pärast liitumistasu ja jooksva aasta liikmemaksu tasumist.

Ei ühekordne sisseastumismaks ega iga-aastane liikmemaks kuulu tagastamisele.