Kasu osalejatele

  • Osalejatel tagatakse regulaarne suhtlemine ning antakse võimalust suhtluskonna laiendamiseks.
  • Projekt on kavandatud  nii, et oleks kõik eelsoodumused selleks, et eesti ja vene keelt kõnelevad pooled omavahel koostööd teeksid tingimustes, kus neil on kõige suurem võimalus seda edukalt teha.
  • Initsiatiiv otseselt soodustab kodanikealgatuste teket kus eesti ja vene keelt kõnelevad pooled oleksid võrdsetena kaasatud.
  • Projekti  raames võivad tekkida pikaajalised suhted mentorite ja mentiide vahel.
  • Projekti raames toimub pidev teadmiste ja kogemuste pagasi täiendamine kõikide osalejate poolt
  • Luuakse toimiv eesti-venekeelne vabaühenduste võrgustik üle Eesti.
  • Mentorite vabatahtlik töö ja suur empaatia soodustab seda, et koolitatud mentiid hakkavad tulevikus tegutsema ahelreaktsiooni printsiibil, soovides jagada oma teadmisi teiste venekeelsete inimestega.
  • Projekti jooksul pidavad paarid blogi, et jagada avalikkusega oma kogemusi. See aitab korraldada jooksvat projekti monitoori. Nii saab operatiivselt hoida kasulike nüansidega kursis ka suuremat hulka aktiviste.
  • Kuna projekti töökeeleks on eesti keel, paraneb projekti jooksul ka osalejate eesti keele oskus. Samal ajal mentorid saavad soovi korral parandada ka oma vene keele oskust.
  • Mentorlusprojekt venekeelsete vabaühendustele on loodud spetsiaalselt Eesti venekeelset kolmandat sektorit silmas pidades, toetudes kohalikule olukorrale ja sihtgrupi vajadustele.