Kodanike foorum 2009

EMSL ja Praxis korraldas koostöös Justiitsministeeriumiga 7. novembril 2009, oktoobrirevolutsiooni aastapäeval, kodanike foorumi, katsetades Eestis üsna vähe proovitud kaasamismeetodit.

Osalejatele saadetud taustinfot teema kohta saad lugeda siit

Foorumil käsitleti kolme teemat (alaealiste kuritegevus, perevägivalt ja laste väärkohtlemine), nende valdkondadega seotud peamisi probleeme, põhjuseid ja lahendusi. Ülevaadet sellest, mida inimesed vägivalla probleemidest arvasid ja milliseid lahendusi välja pakkusid, saab lugeda  Foorumi kokkuvõte.

Kodanike foorum koondab juhuslikult valitud kodanikke ühe kindla poliitikavaldkonna või teema arutamiseks, et välja töötada ettepanekud poliitikate parandamiseks.

Justiitsministeerium on teinud ettepaneku käivitada vägivalla vastu võitlemise arengukava, millele oodati Eesti elanike tagasisidet. 

Justiitsministeerium on leidnud, et võitlemaks paremini vägivalla ohvriks sattumisega, abistamaks haavatavaid sihtrühmi ning ennetamaks alaealiste kuritegelikule teele pöördumist tuleb nimetatud valdkondadele läheneda terviklikult. Uus arengukava peaks lähenema teemadele seostatumalt, hõlmates mitmeid teemasid olemasolevatest arengukavadest, mis vajavad jätkuvalt arendamist, aga ka täiesti uusi teemasid, millele seni on vähe tähelepanu pööratud (nt laste vastu toime pandud kuritegevus, lastega kaubitsemine ja saatjata alaealised) ja alles viimastel aastatel aktuaalsena esile kerkinud teemasid (nt väärkohtlemine küberruumi vahendusel).

Koostatava arengukava esialgsed eesmärgid on:
1) ennetada alaealiste sattumist õigussüsteemi vaatevälja;
2) ennetada koduvägivalla ohvriks sattumist;

Neil teemadel ootasimegi arutama juhuvalimiga valitud 30 Eesti kodanikku, foorumil osales 28 inimest. Arvestades ilma ja alanud gripiepideemiat oli see meie meelest täitsa hea näitaja. Kodanike foorumi tulemusena peaks täienema arengukavas toodud probleemide kaardistamine ja lahendusvariandid.

Kuna tegemist on ühe esimese kodanike foorumi katsetusega Eestis (vt varem läbi viidud Euroopa kodanike foorumeid), ei soovinud läbiviijad seda omalaadi kogemust jätta ainult enda teada. Nii ootasimegi kodanike foorumile ka pealtvaatajaid – kaasamisspetsialiste, avaliku sektori ametnikke, huvitatud kodanikuühendusi, et tutvustada, millistel juhtudel, kuidas ja kellega kodanike foorumit läbi viia.

Kodanike foorumi päevakava oli selline:

10.00              Kogunemine, alguskohv
10.30              Ametlik algus, tutvumine, tausta tutvustamine
11.00              Probleemide kaardistamine
13.00              LÕUNA
14.00              Lahenduste pakkumine ja konsulteerimine ekspertidega               
16.00              PAUS 
16.30              Tulemuste esitlemine, arutelu
17.30              Tagasiside kodanike foorumile
18.00              Kojuminek

Kodanike foorumi kui metoodika huvilisi oodati alates kl 16.00st, kus anti ülevaade arutelu tulemustest ning tutvustati kodanike foorumi läbiviimist. Kodanike foorumi toimumiskohaks oli Õpetajate Majas Tallinnas.