Pakkumine mentoritele

 

EMSLis on KÜSKi toel käivitumas uus projekt, kus võib leida endale parima sõbra venekeelse vabaühenduse seast.
 

Oled uudishimulik ning ei karda väljakutseid?
Soovid teisi aidates ise õppida ja areneda?
Soovid ühtset ja võrdselt arenenud Eesti kodanikuühiskonda?

Siis allolev info on mõeldud Sinule.

Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital korraldavad konkursi mentorite leidmiseks venekeelsetele vabaühendustele suunatud mentorlusprogrammi, mis kestab aprillist 2011 veebruarini 2012.  

Programm toob kokku 13 venekeelsete vabaühenduste noori liidrit kogenumate eestikeelsete ühendustega, kes arendavad omavahel mentorsuhet. Paarides toimuva nõustamise, ühiste koolituste, osalejate isikliku suhtlemise ja kogemuse jagamise läbi tõstetakse venekeelsete ühenduste tegutsemissuutlikkust ning tõhustatakse suhtlust ja koostööd ühenduste vahel. Projekti käigus õpivad osalejad analüüsima oma arenguvajadusi ja leidma neile lahendusi, saavad teadmisi ja nõuandeid organisatsiooni juhtimisest, osalemisest ja eestkostest, aga ka Eesti kodanikuühiskonnast laiemalt.

Programmis osalev mentor :
1.    soovib eesti kodanikuühiskonna arengule kaasa aidata;
2.    tunneb rõõmu teiste nõustamisest ja on valmis teistele toeks olema;
3.    empaatiline, tolerantne, uudishimulik ja abivalmis;
4.    oskab seada realistlikke eesmärke ning planeerida aega;
5.    julgeb anda konstruktiivset tagasisidet;
6.    omab 3-aastast kogemust ühenduse juhtimisel/arendamisel;
7.    omab kogemust planeerimise, kaasamise, eestkoste ja finantsvaldkonnas;
8.    on valmis jagama oma kogemust ja teadmisi 4-8 tundi kuus;
9.    saab hädapärast aru vene keelest;

Oma poolt pakume:
1.    põnevaid koolitusi (strateegiline planeerimine, kaasav juhtimine, eeskoste, mõjupõhine projektijuhtimine jt) ja ühiseid seminare;  
2.    võimalust mõtestada olemasolevaid teadmisi ja kogemusi;
3.    võimalust arendada juhendamise ja tagasisidestamise oskusi ;
4.    võimalus laiendada kontaktide võrgustikku ning õppida paremini tundma venekeelseid ühendusi;
5.    paindlikku graafikuga mitmekesist ja huvitavat tööd;
6.    projekti meeskonna nõustamist ja tuge;
7.    võimalus praktiseerida vene keelt;

Programmi töökeeleks on eesti keel.

Huvitatud võiksid täita kandideerimisankeedi 8. aprilliks siin.

Lisainfo www.ngo.ee/mentorlusprojekt või Tatjana Lavrovalt tel 5817 5454  või e-postiga tatjana@ngo.ee.