Suvekool 2000

Suvekool Käsmus 15.-16.09.2000

"KODANIKEÜHISKOND JA KOLMAS SEKTOR"

Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit – EMSL korraldas kahepäevase suvekooli teemal "Kodanikeühiskond ja kolmas sektor". Suvekool oli mõeldud EMSLi liikmetele ja kõigile teistele Eesti kolmanda sektori arengust huvitatud organisatsioonidele ja üksikisikutele.

Esinemiste, väitluste, vestluste ning sõnavõttude käigus arutati kodanikeühiskonna arengu võimalusi ja tulevikku Eesti ühiskonnas ning kolmanda sektori strateegilist rolli ja ülesandeid selles arengus.

Suvekooli tulemusena on nii EMSLiga seotud inimestel ja organisatsioonidel kui ka riigisektori ja ärisektori esindajatel selgem ja edasiviivam ülevaade olukorrast, avatud ühiskonna nõuetest tingitud vajadustest, riigi (Valitsuse) ootustest ning ärisektori vajadustest.

Suvekoolis osalenud:
 Suvekool 2000 osalejad

SUVEKOOLI PROGRAMM

 

 

 

Reede, 15. september

16.00

Kogunemine Käsmus

17.00-20.00

Tee (ja kohv). Tutvustavate materjalide ja info ülespanek, majutamine jne.

20.00–21.00

Õhtueine

21.00-24.00

Väike tervitusvastuvõtt EMSLi poolt ja ühingute tutvustused ja ühistegevus.

Laupäev, 16. september

08.45-10.00

Hommikusöök

10.00-10.15

Suvekooli avamine – MALL HELLAM, EMSLi nõukogu esimees

10.15-11.15

Paneel 1

"Võim, raha ja hea tahe: kolme sektori vaheline koostöö eesti kodanikeühiskonna arengu kontseptsiooni (EKAK) valguses"

Eesmärgiks on anda tugev ja sisutihe tõuge kodanikeühiskonna arendamiseks ja tõhustamiseks. Küsimus ei ole enam mitte MIKS, vaid KUIDAS.

DEIW RAHUMÄGI, Siseministeeriumi asekantsler, Riigisektori ja kolmanda sektori koostöö KAKi raames.

HELMUT HALLEMAA, Lõuna- ja Edela-Eesti Mittetulundusorganisatsioonide Infokeskuse koordinaator.

REESI LEPA, MARGUS KÕIVA, SA Eesti Õiguskeskus, Osalemine õigusloomes – kodanikeõiguste kasutaja roll.

Professor ARNO ALMANN, Eesti Kõrgem Kommertskool, Avaliku halduse reform – seadusandlus, poliitika ja majandushuvid.

MODERAATOR – HELI ARU, Haridusministri nõunik, EMSLi Nõukogu liige

11.15-11.45

Kohvipaus

11.45-12.30

Paneeldiskussioon: arutelu, küsimused, ettepanekud ja mõttevälgatused

13.00-14.15

Lõuna

14.15-14.30

Aeglane ühisvõimlemine

14.30-15.45

Paneel 2

"Usaldus, avatus ja oskused: Kas eesti mittetulundusorganisatsioonid on piisavalt professionaalsed, koostööaltid ja enesekriitilised?"

Eesmärgiks on teha arusaadavamaks ja mõistetavamaks nii mittetulundussektori enda vajadused kui ka kahe teise sektori nõudmised oskustöö ja professionaalse suhtumise järgi mittetulundusorganisatsioonis. Proovime leida variante ja vastuseid kuidas seda saavutada organisatsiooni siseselt nii, et ei hägustuks organisatsiooni missioon, hea tahe ega omaalgatus.

Külalisesineja TUNNE KELAM, Riigikogu aseesimees

Usaldus:

Mis on avalike teenuste kriteeriumid? Kuidas neid rakendades teenuseid pakkuda? Millised peaksid olema üldkehtivad standardid?

KÜLLI NURK, Rahandusministeeriumi Riigihalduse osakond

Oskused:

Mis on tõhusa tegevuse ja hea reputatsiooni eeldused ning millised on nende saavutamiseks vajalikud oskused – organisatsiooni ja tema töö korraldamine, marketing ja teenuste kvaliteet, ressursside arendamine.

KRISTINA MÄND, EMSLi juhataja

Kuidas koolitada Eestis mittetulundustegelasi

ÜLLE LEPP, Tallinna Pedagoogikaülikool/ Eesti Nägemispuuetega Inimeste Fond

Avatus:

Milline peaks olema ideaalne koostöö mittetulundusorganisatsioonide vahel –kuidas mõjutada riiklikke otsuseid ja poliitikat?

NELLI KALIKOVA, AIDS-i Ennetuskeskuse juhataja

MODERAATORID – KERTU RUUS JA URMO KÜBAR, Eesti Päevaleht

15.45-16.15

Kella viie tee (ja kohvi)

16.15-17.30

Paneeldiskussioon: arutelu, küsimused, ettepanekud ja mõttevälgatused

17.45-18.30

Suvepäevade kokkuvõtmine

19.00-19.45

Õhtueine

20.30-24.00

Pidu ANTI KAMMISTEGA. Isetegevus.

17.08

Pühapäev on puhkepäev, aga EMSLi liikmetele tööhommik (orienteeruvalt kuni kell 13.00).