Suvekool 2006

 

“Kuidas teenida tulu?” 8.-9. september 2006 Jäneda mõisa turismikeskuses

Teemaks oli tulu teenimine – ühenduste võimalused avalike teenuste osutamise ning ettevõtlustegevuse läbi üheaegselt nii parandada maailma kui ka kindlustada end stabiilse sissetulekuga. Suvekooli korraldamist toetasid Eesti riik, Harju ettevõtlus- ja arenduskeskus ning European Public Health Alliance. Aitäh kõigile osalenutele, toetajatele ja abilistele!

Programm (ettekannete slaidid, töörühmade kokkuvõtted)
FOTOGALERII
Lühikokkuvõte suvekooli tagasisideankeetidest
Osalenute nimekiri

Suvekooli tutvustus
Esinejad

The Programme of NENO´s Summer School 2006

Meediakaja:
Kolmas sektor kogub hoogsalt jõudu | Virumaa Teataja