Uudised

1. veebruar on maksuinfo tähtaeg

laine uudised-laine
22. jaanuar 2019

Tulumaksusoodustusega ühingutel INF 4, teistel võibolla ka INF 3 ja INF 14.

Tulumaksusoodustusega vabaühendustel tuleb 1. veebruariks esitada maksuhaldurile INF 4 vorm, kus deklareeritakse teadaolevate registri- ja isikukoodidega (leiab enamasti pangakonto väljavõttelt) residentide annetused.

Sealt läheb maksutagastuste teave füüsilise isiku tuludeklaratsioonidele. Anonüümseid ja välismaiseid annetusi deklareerima ei pea. Mitterahalistele annetustele tuleb ise määrata turuhind, tasuta teenuseid ei saa deklareerida.

Koolitajad peavad samaks päevaks esitama INF 3 deklaratsiooni ja ritta laduma koolitatud füüsilised isikud.

Vormil INF 14 tuleb 1.02 esitada teave isikliku sõiduauto kasutamise hüvitiste, tasutud tasemeõppe ning töötajate terviseedenduse kulude kohta.

Kel midagi ülalnimetatuist deklareerida ei ole, ei pea vormi muidugi täitma. Lisainfot INFide kohta saab maksuhalduri kodukalt.