Uudised

1. veebruaril tuleb deklareerida saadud annetused

laine uudised-laine
27. jaanuar 2017
Tulumaksusoodustusega vabaühendused peavad 1. veebruariks esitama MTA-le mullu saadud annetuste teabe vormil INF 4.

Vormile kantakse Eesti isiku- või registrikoodiga annetajate nimed ja summad. Anonüümseid, välismaalt saadud või lihtsalt teadmata isikukoodiga inimeste annetusi deklareerima ei pea. Sel juhul ei pruugi eraisikust annetaja aga saada maksusoodustust, sest andmed kantakse eeltäidetud tuludeklaratsioonile. Kes pole annetusi kogudes palunud isikukoode teatada, võib need leida osade pankade kontoväljavõttelt (vähemalt ärikliendi pangapoolelt).

Mitterahaliste kingituste puhul on annetuse väärtuseks turuhind, vara soodushinnaga müügi puhul turu- ja müügihinna vahe. Tasuta või soodsamalt osutatud teenust või vabatahtlikku tööd annetusena deklareerida ei saa.

Kes kuulus nimekirja vaid pool 2016. aastast, tohib deklareerida vaid sel perioodil saadu.

Maksuhaldur saatis enam kui 200-le nimekirja kuulujale just sõbraliku meeldetuletuse, et nad on eri kohustustega (aastaaruanne, INF 9 jt deklaratsioonid) juba kaks korda hilinenud ning kolmanda korra kukkumisel kustutatakse nad nimekirjast.

Järgmine oluline tähtpäev on 1. juuli, mil tulebki esitada korraga majandusaasta aruanne ning vorm INF 9, millel kirjutatakse oma tulemiaruanne pisut põhjalikumalt lahti, sh antud stipendiumid nimeliselt ja summadega.

Kel on küsimusi, kirjutab alari at heakodanik.ee.