Uudised

13,5 miljonit töölesaamist toetavate teenuste pakkumiseks

laine uudised-laine
9. november 2015

Sel nädalal on infopäevad töölesaamist toetavate teenuste taotlusvoorudele. Kokku läheb jagamisele 13,5 miljonit eurot Euroopa Sotsiaalfondi raha, mis peab aitama meie noortel ja pikaaegsetel töötutel tööturule siseneda ja tööl ka püsida. Infopäevad 10. ja 12. novembril Tallinnas ja Tartus.

Euroopa Sotsiaalfondi prioriteetse suuna „Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine” meetme „Töölesaamist toetavad teenused” toetuse andmise eesmärgiks on soodustada 16–29-aastaste noorte või pikka aega tööturult eemal olnud inimeste tööle asumist ja tööturul püsimist. Toetatakse teenuste osutamist lähtuvalt sihtrühma tööle asumise takistustest. Toetuse andmise tulemusel on tööle rakendunud vähemalt 30% projektides osalenutest.

Taotlusvoorudes toetatakse projekte, mille raames viiakse läbi tegevusi mittetöötavate ja mitteõppivate:

1) esimese ja teise taseme haridusega 16–29-aastaste noorte konkurentsivõime tõstmiseks ja tööle aitamisekstaotlusvoor avatakse 1. detsembril 2015 ja on avatud kuni 30. juunini 2020 või kuni eelarve vabade vahendite lõppemiseni; taotlusvooru eelarve on 8 145 000 eurot;

2) pikka aega (vähemalt 12 kuud) tööturult eemal olnud inimeste konkurentsivõime tõstmiseks ning tööle aitamisekstaotlusvoor on avatud 2. novembrist 2015 kuni 11. jaanuarini 2016 kl 17.00; taotlusvooru eelarve on 5 430 341 eurot.

Taotlusvooru tutvustavad infopäevad toimuvad:

  • 10. novembril Tallinnas hotelli Olümpia konverentsisaalis kl 11-15.30
  • 12. novembril Tartus hotelli London konverentsisaalis kl 11-15.30
    REGISTREERU hiljemalt 9. novembril!

– Infopäevade PÄEVAKAVA
– infopäevade MATERJALID 

Taotlusvooru viib läbi SA Innove struktuuritoetuste agentuuri tööelu keskus.

Rohkem infot siit.