artikkel

3 digitöötuba, osalemisi-vaatamisi kõikjalt üle Eesti!

laine
Liia Ringo 23. oktoober 2017
Foto:
Septembris algasid vabaühenduste liidu eestvedamisel digitöötoad vabaühendustele. Tänaseks oleme tutvustanud digilahendusi, mille kasutamisel vabaühendusteski igapäevatööd hõlpsamaks muuta, juba kolme veebiseminarina.

Septembris said EMSLi eestvedamisel hoo sisse vabaühendustele mõeldud digitöötoad-veebiseminarid.  Eesmärgiks tutvustada vabaühendustele digilahendusi, mis igapäevatööd hõlpsamaks ja mugavamaks aitaksid muuta,  teisalt aga ka julgustada vabaühendusi digilahendusi aktiivsemalt kasutama.

Hea meel on selle üle, et  reaalajas osalemisi ja järelvaatamisi on esimese kolme töötoa peale olnud juba sadakond. Samuti teeb rõõmu, et meie veebiseminaridele on registreerunuid näiteks Põlvamaalt, Läänemaalt, Jõgevamaalt, Hiiumaalt, Saaremaalt, Vormsilt ja isegi Ruhnust – just nendest piirkondadest, kuhu temaatilised koolitused sageli ei pruugi jõuda ning kust Tallinnasse seminarile tulek oleks huvilisele ilmselt ka kõige enam aega ja kulutusi nõudev.

Esimeses töötoas vaatasime Doris Matteuse juhendamisel ringi portaalis www.rik.ee, tutvusime e-maksuametiga ja uurisime lähemalt e-riigihangete keskkonda. Vaatasime, kuidas vajalikku infot kiiresti üles leida, ning rääkisime läbi levinumad küsimused, mis erinevate keskkondade kasutamisel tekivad.

Teises töötoa raames rääkis koolitaja Doris Matteus sellest, kas ja kuidas peab vabaühendus end kübermaailma ohtude eest kaitsma. Käsitlesime erinevaid võimalusi, kuidas internetti ohutult kasutada, kuidas end viiruste eest kaitsta, kuidas infot turvaliselt edastada ning mida teha, et ootamatused jalust maha ei lööks.

Kolmandas digitoas võtsime koos Siret Lahemaaga fookusesse selle, millised lahendused aitavad parandada esitlusoskusi ning olla oma kõnes ja ettekannetes veenvamad. Õppisime, kuidas luua oma esitlustele väga lihtsate vahenditega Google Esitlused (Google Slides) ja Prezi. Uurisime, kuidas luua helindatud esitlust Knovio keskkonnas. Katsetasime erinevaid võimalusi ettekande tegemisel kuulajate kaasamiseks väikeste küsitluste kaudu (nt Mentimeeter, worksup jne).

Töötubades oli võimalik osaleda interaktiivselt veebiseminarina kõigil vabaühendustes töötavatel inimestel üle Eesti. Neil, kes reaalajas osaleda ei saanud või kellel tagantjärgi töötubade suhtes huvi tekkinud, on võimalus salvestusi mugaval ajal iseseisvalt järelvaadata. Selleks, et vabaühenduste liidul oleks ülevaade, kui kaugele digitubade sõnum on levinud ning kui suur on teemade suhtes huvi, on iga salvestus saanud unikaalse parooli. Parooli salvestuste vaatamiseks saab aadressil liia@heakodanik.ee.

Järgmine digitöötuba, milles tutvustame e-lahendusi tõhusaks dokumendihalduseks, toimub 9. novembril algusega kl 16. Ka seekord kompame veebiseminaril digimaailma ja selle võimaluste piire, sest koolitaja Urmas Heinaste liitub meiega samuti virtuaalselt Tartumaalt.

Ootame kõiki huvilisi osalema!

Ajakava ja registreerumine järgmistesse töötubadesse:  www.heakodanik.ee/digivoimekus/ajakava.

Lisainfo: liia@heakodanik.ee