Uudised

325 000 eurot arengukoostöö projektidele ootab taotlejaid

laine uudised-laine
24. oktoober 2016

Välisministeerium kuulutas välja taotlusvooru teavitusprojektidele Eestis, vabatahtlike lähetamiseks arengumaadesse ja stipendiumiprogrammidele. Taotlusvooru raames toetatavad üksikprojektid peavad olema vastavuses Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi arengukava eesmärkidega.

Toetust võivad taotleda:
1) valitsusasutused või selle hallatavad asutused;
2) kohalikud omavalitsused või selle hallatavad asutused;
3) Eesti Vabariigis registreeritud muu juriidiline isik.

Taotlusvooru eelarvemaht on 325 000 eurot, sellest
a) teavitusprojektid 75 000 eurot (arengukoostöö ja maailmahariduse tutvustamine Eestis, elanikkonna hulgas teadlikkuse suurendamine arenguteemadest, sh maailmahariduslike õppematerjalide väljatöötamine koolidele
b) vabatahtlike lähetamine arengumaadesse 50 000 eurot;
c) stipendiumiprogrammid arenguriikide kodanikele 200 000 eurot (õppekavadest eelistatult IT-alased magistriprogrammid);

Teavitamise ja vabatahtlike lähetamise projektide kestvus võib olla kuni 24 kuud ning projektid peavad aitama kaasa Eesti elanikkonna arengukoostööalase teadlikkuse kasvule ja arengumaade probleemide paremale mõistmisele.

Vabatahtlikel on kohustus teha teavitustööd: sihtriikidest naastes peavad nad läbi viima oma sealseid tegemisi ja kogemusi tutvustavaid üritusi. Toetust antakse ühele vabatahtlike projektile minimaalselt 10 000 eurot, avalikkuse teavitamisele suunatud projektide puhul minimaalselt 1000 eurot.

Stipendiumiprogrammi maksimaalne toetus õppeaasta kohta on magistriõppe tudengitele 4000 eurot + õppemaks ning doktoriõppe tudengitele 5000 eurot + õppemaks. Toetuse maksimaalne määr on 95% projekti abikõlblikest kuludest, omafinantseeringu minimaalne määr on 5% projekti abikõlblikest kuludest (millest poole võib näidata mitterahalise sissemaksena). Projektid peavad algama 2017. aasta jooksul, maksimaalne kestus on nominaalse õppeaja ulatuses.

Taotluse esitamine: taotleja esitab vormikohase taotluse Välisministeeriumile paberkandjal või elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna. Paberkandjal taotlusele tuleb lisada selle elektrooniline koopia. Taotlused tuua või saata aadressil: Arengukoostöö ja humanitaarabi büroo, Välisministeerium, Islandi väljak 1, 15049 Tallinn; e-post: taotlusvoor@mfa.ee märgusõnaga „Arengukoostööprojektide 2016. aasta avatud taotlusvoor“.

Taotluste esitamise tähtaeg on 15. detsember 2016 kell 17.00.

Taotlusvormid, arengukava, rahastamise tingimused ja kord ning lisainfo on kättesaadavad Välisministeeriumi kodulehelt.

Lisateave:
Reigo Ginter (teavitamine, vabatahtlike lähetamine), e-post: reigo.ginter@mfa.ee, tel 6 377 247;
Annika Leek (stipendiumiprogrammid), e-post annika.leek@mfa.ee, tel 6377 242