Uudised

Aastaaruannete allkirjastamine muutub lihtsamaks

laine uudised-laine
11. jaanuar 2016

Veebruarist  jõustuvad seadusemuudatused, mille järgi ei pea mittetulundusühingute ja sihtasutuste majandusaasta aruannetele enam alla kirjutama kõik juhatuse liikmed. Sarnaselt äriühingutele varem lubatuga piisab äriregistris vaid ühe juhatuse liikme allkirjast, sest aruanne on eelnevalt juba heaks kiidetud ja kinnitatud.

Tegevuste järjekord käib siis nõnda: tegevjuhtkond koostab ja kiidab aruande heaks. MTÜs esitab ta selle kinnitamiseks tavaliselt üldkoosolekule, SAs nõukogule. Kui põhikiri või üldkoosolek seda nõuab, tuleb kinnitavale organile esitamisel lisada ka vandeaudiitori aruanne või revisjonikomisjoni arvamus. Seejärel esitatakse kinnitatud aruanne äriregistrile ja seal viimasel liigutusel piisabki ühest allkirjast.

Senine kord tekitas üksjagu probleeme ja aruannetega hilinemisi, sest MTÜde juhatused on suured, inimestel ID-kaardi koodid kadunud jne. Nii et tegu on teretulnud muudatusega, mille RIK loodetavasti ettevõtjaportaali ka kiiresti sisse jõuab viia.

Muus osas läks aruandlus lihtsamaks vaid äriühingutele (mikro- ja väikeettevõtjatel vähem kohustuslikke osi), aga kasumitaotluseta ühinguile mitte. Kõiki muudatusi raamatupidamise ja teistes seadustes näeb siit https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015004.