Uudised

Aita uurida õpetajate järelkasvu tugevdamise võimalusi

laine uudised-laine
20. juuni 2018
Käimas on esimene üle-eestiline alustavate õpetajate uuring. Kui Sinu tutvusringkonnas on inimesi, kelle jaoks oli 2017/18 õppeaasta esimene õpetaja-aasta, aita neile edastada uuringus osalemise kutse.

Uuringus on oodatud osalema kõik 2017/18 õppeaastal esmakordselt üldhariduskoolides õpetajana töötanud inimesed, sõltumata vanusest ja sellest, kas töötati üks tund nädalas või täiskohaga. Samuti ei ole oluline, kas uus õpetaja jätkab õpetajatööd või soovib minna edasi teiste väljakutsetega või ei ole veel otsust teinud. 

Triin Noorkõiv, üks uuringu ja MTÜ Alustavat õpetajat toetav kool eestvedajatest, väljendas tänu kõigile, kes on valmis aitama kaasa, et uuringukutse alustavate õpetajateni leviks. “Et alustavate õpetajateni jõudmiseks ei ole olemas ühtset selget viisi, palume abi kõigilt, kelle tutvusringkonnas on neid, kelle jaoks oli tänavune õppeaasta õpetajana esimene. Igalt uuelt õpetajalt laekuv info on tähtis – see annab mõistmist, mida õpetajaametis hinnatakse ning mida saame teha, et esimene õpetaja-aasta võiks kulgeda sujuvamalt ja sisukamalt nii uuele õpetajale kui tema õpilastele.” 

Viide küsitlusankeedile: www.alustavatõpetajattoetavkool.ee  

Uuringukutset saab jagada ka Facebookis.

Vastuseid oodatakse jaanipäevani, 23. juunini. 

Uuringut viib läbi kodanikualgatus Alustavat õpetajat toetav kool koostöös mõttekojaga PRAXIS, toetab Haridus- ja Teadusministeerium. Tulemusi tutvustatakse augustis.

Eesti Hariduse Infosüsteemi andmetel on meil igal aastal ca 800 alustavat õpetajat, kellest teisel õppeaastal jätkab õpetajatööd 73%. Kolmandat õpetaja-aastat alustab 61%. Uuringute järgi on esimesed õpetaja-aastad väga olulise tähtsusega – just siis kujunevad välja harjumused, oskused ja hoiakud, mis juhivad õpetajatööd pikaajaliselt.

Algatuse Alustavat õpetajat toetav kool käivitasid 2016. aastal viis hiljuti alustanud õpetajat, et toetada sisseelamist õpetajatöösse ja tugevdada õpetajate järelkasvu. 

Lisainfo:

Triin Noorkõiv

MTÜ Alustavat õpetajat toetav kool eestvedaja

520 6603

kontakt@alustavatõpetajattoetavkool.ee