Uudised

Ametnikud ja loomakaitsjad tihendavad koostööd

laine uudised-laine
19. september 2016

Veterinaar- ja Toiduamet ning Eesti loomakaitseorganisatsioonide esindajad otsustasid edaspidi süstemaatilist koostööd teha, et parandada sel viisil loomadesse suhtumise kultuuri ja loomakaitseseaduse järelvalvet.

“Ühiselt ei tegutse me edaspidi ainult üksikjuhtumeid lahendades, vaid pöörame tähelepanu ka suuremale pildile ja arutame läbi kogu loomakaitsesüsteemi tugevad ja nõrgad kohad,” selgitas MTÜ loomade eestkoste organisatsiooni Loomus juhataja Kadri Taperson. “Kindlasti suhtleme omavahel edaspidi tihedamalt, osaleme ühiselt seadusloomes, vaatame üle erinevate sihtgruppide koolitusvõimalused ja teostame kampaaniad,” rääkis Taperson. 

Veterinaar- ja Toiduameti peadirektor Indrek Halliste sõnul tõstatusid kohtumisel olulised loomakaitse valdkonnaga seotud teemad, mille parendamise võtmekoht peitub süsteemses koostöös loomakaitseorganisatsioonide ja VTA vahel. „Leppisime kokku, et edasise koostöö fookus saab olema eelkõige ühisel selgitus- ja ennetustööl,“ sõnas Halliste.

Tänasel kohtumisel Veterinaar- ja Toiduametiga osalesid MTÜ Loomus, Loomade Nimel, Varjupaikade MTÜ, MTÜ Kasside Turvakodu, MTÜ Kassiabi ja Eesti Loomakaitse Selts. Kohtumine toimus loomakaitseorganisatsioonide koostöövõrgustiku projekti raames eesmärgiga tihendada loomakaitsjate ja ametnike koostööd. Koostöövõrgustiku projekti toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

MTÜ loomade eestkoste organisatsioon Loomus tegeleb loomade huvide ja õiguste kaitsega ning loomade huvide esindamisega ühiskondlikes aruteludes. Loomus seisab eelkõige nende loomade eest, keda kasutatakse põllumajanduses, loomkatseteks, meelelahutustööstuses ja karusnahkade tootmiseks.

Lisateave:
Annika Lepp
Kommunikatsioonijuht
Loomade eestkoste organisatsioon Loomus
+372 5516564annika@loomus.ee