Uudised

Anna tagasisidet äriregistri kasutamisele, 23.02

laine uudised-laine
29. jaanuar 2018
Justiitsministeerium soovib järgnevatel aastatel muuta äriregistri infosüsteeme sõbralikumaks, tõsta nende kasutusmugavust ja pakkuda paremaid teenuseid.

Kuidas muidu seda teha kui kasutajate endi arvamusi küsides. Hulk varasemaid häid ideid on juba ellu viidud või töös, mille seisu näeb Ettepanekute tabel_1. Millele mõelda, on näiteks:

 • asutamine
 • muutmiskande avaldused
 • teabesüsteem ehk päringute tegemine, ja mis andmeid ning kuidas kuvatakse
 • majandusaasta aruannete esitamine
 • e-arveldaja

Samal ajal käib ka ühinguõiguse revisjon, kus analüüsitakse õiguslike muudatuste tegemise vajadust, mida pole siin mõtet väga välja tuua – ettepanekuid oodatakse pigem paremaks teenuseks tehniliste lahenduste abil.

Natuke veel seniseid mõtteid vabaühenduste liidu praktikast, millest osad on tehnilised, teised nõuavad ka õiguslikke muudatusi:

 • MTÜ ingliskeelne asutamine, mille vastu on huvi üha suurem, sest lisaks Eestis ettevõtlusega tegelemisele soovivad nt uussisserändajad ka ühiskonnaelus kaasa lüüa. MTÜ-le on võimalik luua standardpõhikiri OÜst vähesemate tegemist vajavate valikutega
 • Loobuda MTÜ üldkoosolekul osalenute allkirjade nõudmisest, piirdudes vaid protokolli allkirjastamisega. Praegune norm on äärmiselt koormav ja tähendab veel aastaid paberdokumentide esitamist.
 • Tulumaksusoodustuse staatuse (tulevikus ka ajaloo) kuvamine äriregistris ja plaanitud käibemaksukohustuslusele sarnaselt ka taotlemine – hetkel peetakse MTA kodulehel Exceli tabelina.
 • Liita INF 9 maksuvorm majandusaasta aruandesse, nt kohustusliku lisana tulumaksusoodustega ühingutele. Praegu paljus dubleeriv andmeesitamine.
 • Kaaluda ka väga väikese käibe ja varade mahuga MTÜdele lihtsustatud aastaaruande võimalust sarnaselt mikroettevõtjaile
 • E-arveldajasse otsesuhtlus pankadega, mida osad majandustarkvarad juba võimaldavad (nt LHV Connect, Swedbank Gateway).
 • Kaaluda tulevikus äriregistri andmete seostamist ja mugavat kuvamist teiste andmekogudega, muutmaks ühiskonda laiemalt läbipaistvamaks ja vähendamaks korruptsiooniriske, eelkõige ühingute ja nende juhtorgani liikmete teisi seoseid, nt:
  • võidetud riigihangete lepingutega (olemas RH registris)
  • vabaühenduste rahastmislepingud (olemas suuresti SAPis, andmete visualiseerimise testversioon)
  • pooleliolevaid kohtuasju ja lahendeid

Kes soovib vabaühenduste liidu kaudu arvamust avaldada, saadab need 23. veebruariks alari@heakodanik.ee.