artikkel

Annetad riideid, toetad kiusamisvaba kooli!

laine
Kaira Västrik 13. aprill 2016
Foto: UK

Mõnikord ei saa kodanik arugi, et ta haritud sai. Hea Kodaniku kodanikuhariduseteemalises numbris esitleme kolme vahvat kodanikuhariduslikku algatust, mis utsitavad meid rohkem mõt­lema, osalema, vastutama, tasakaalustama, kuulama, arutlema ja sõna sekka ütlema – isegi kui seda otseselt ei paluta teha. Ning mis kõige tähtsam: ei midagi kohus­tuslikku ja ei mingit tuupimist.

Kui Uuskasutuskeskus (UK) 2004. aastal ühe väikese poega Tallinnas alustas, oli heategevuseks kasutatud asjade kogumine ning eriti annetamine ini­mestele suhteliselt võõrad. Nüüd on UK­l seitse poodi viies linnas ja tegu on ühe Ees­ti edukama sotsiaalse ettevõttega. Uuskasu­tuskeskus kogub kokku inimeste ülejäänud riided ja kõik muugi ning müüb need ka­sutatud asjad oma kauplustes edasi neile, kel juhtumisi just selliseid asju tarvis.

MTÜ Uuskasutus turundusjuht Annika Altmäe usub, et poodide kasvav hulk rää­gib juba päris kõnekalt sellest, et uus­ ja taaskasutus on ühiskonnas tõusutrendis. Siiski pole lage veel ette tulnud ja nende eesmärgiks on iga aasta jõuliselt laieneda, et muuta uuskasutamine igapäevaseks ning veelgi lihtsamini kättesaadavaks kõi­gile Eesti inimestele, olenemata elukohast.

Teist aastat toetab Uuskasutuskeskus suurannetusega Kiusamisvaba Kooli siht­asutust: veebruaris anti üle 20 000­-eurone toetus. UK soov oli, et toetusest oleks abi ka neile inimestele, tänu kellele nad üldse saavad toetust anda – rõivaste ja asjade annetajatele. “Proovime leida selliseid alga­tusi, millest on abi nii meie annetajatele kui ka ühiskonnale laiemalt. Hea ja turvaline koolikeskkond on ju kogu ühiskonna huvi­des, mitte ainult praeguste lapsevanemate või õpilaste eramure,” ütles Annika Altmäe.

Keskusele annetajatest moodustavadki suure osa just lapsevanemad, kelle lapsed kas juba käivad koolis või lähevad sinna varsti. Kuna SA Kiusamisvaba Kool paku­tava KiVa programmi kasutanud koolides on näha, et kiusamist jääb tõesti vähe­maks, siis polnud valik raske. Nagu UK on ka KiVa algatus suure sotsiaalse mõju­ga ning Kiusamisvaba Kooli missioon ja tegevus on nii Uuskasutuskeskusele kui ka sinna annetajaile oluline.

UK­-le annetajate ja poekülastajate arv on paari aastaga kasvanud, kuna poevõrk on jõudsalt laienenud, kuid ka Kiusamis­vaba Kooli rolli ei tasu siin alahinnata. “Kindlasti toovad lapsevanemad palju parema meelega oma asjad just neisse poodidesse, kui teavad, et teenitud tulu panustatakse Eesti laste koolikeskkonna parendamisele,” usub Annika Altmäe.