artikkel

KÜSKi toetus vabaühenduste arenguhüpetele

laine
22. august 2022
Foto:

15. septembril kella 15.00-ni saab esitada taotlusi vabaühenduste 2022. aasta arenguhüppe taotlusvooru, Kodanikuühiskonna Sihtkapital annab kokku kuni 496 055,39 euro eest toetusi, millest pool läheb piirkondlike ühingute projektidele ja pool üleriigilise või rahvusvahelise tegutsemispiirkonnaga organisatsioonide projektidele.

Toetust saab küsida tegevusteks, mis tõstavad taotleja või tema sihtrühma kuuluvate vabaühenduste võimekust oma põhikirjalisi ja avalikest huvidest lähtuvaid eesmärke saavutada.
Arenguhüpped võivad toimuda muuhulgas organisatsiooni juhtimises, planeerimises, finantside kavandamises, tööprotsesside arendamises, mõju kommunikatsioonis, teenuste osutamises. Eesmärgiks on, et ühinguga seotud inimestel oleksid projektiperioodi lõpus paremad teadmised, oskused ja kogemused, mis on rakendatud ühingu arengu saavutamiseks.

Lisainfo ja taotlusvormid leiab KÜSKi kodulehelt.