Uudised

ARVA: Heaolu arengukava avalikul konsulteerimisel

laine uudised-laine
19. oktoober 2015

Sotsiaalministeerium ootab arvamusi heaolu arengukava ja rakendusplaani esimesele avalikule versioonile. EMSLi kaudu arvamiseks kirjutage 2. novembriks maris@ngo.ee. 

Demograafilised trendid –rahvastiku vähenemine ja vananemine –seavad meie ette ülesanded: tagada vähematest töökätest hoolimata inimeste heaolukasv, vähendada sotsiaal-majanduslikku ebavõrdsust ja parandada riigi konkurentsivõimet tervikuna. Need ülesanded puudutavad sotsiaal- ja tööpoliitika valikuid nii praegu kui tulevikus.

Milline peaks olema toetuste ja teenuste süsteem, mis toetakskõige paremini inimeste iseseisvat toimetulekut ning tööturul ja ühiskonnaelus osalemist?Kuidas tagada, et Eesti sotsiaalkindlustussüsteem vastaks heaoluühiskonna mudelile ja oleks samas finantsiliselt jätkusuutlik?Millised on parimad ja õiglaseimad lahendused Eestis aina suuremaks probleemiks kujunevahoolduskoormusega toimetulekuks? Kuidas tõhustada võrdse kohtlemise põhimõtte juurdumistning tagada kõikidele inimestele võimalus eneseteostuseks? Nendele ja paljudele teistele sama olulistele küsimustele otsib sotsiaalministeerium lahendusi koostöös partneritega, valmistades ette uut riigi tasandi strateegiadokumenti „Heaolu arengukava 2016–2023“.

Sotsiaalministeerium koordineerib „Heaolu arengukava 2016–2023“ ettevalmistamist ja hilisemat elluviimist, lähtudes Vabariigi Valitsuse 11.07.2014 korraldusest. Arengukava eesmärk on ühiselt koos partneritega sõnastada töö-, sotsiaalkaitse- ning soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise valdkonna peamised eesmärgid ja tee nende saavutamiseni. Plaan on arengukava saata valitsusse heakskiitmiseks aasta lõpuks.