Uudised

ARVA: Kuidas vähendada õigusloome mahtu?

laine uudised-laine
17. august 2015

Justiitsministeerium ootab arvamusi koalitsioonileppes ettenähtud õigusloome mahu vähendamise tegevuskavale.

Lühidalt sammud õigusloome mahu vähendamiseks, mille lähemad selgitused leiab siit:

1. Hindame kriitiliselt iga õigusakti vajalikkust ja pöörame suurt tähelepanu õigusloomeprotsessi järgimisele ning õigusaktide kvaliteedile.

2. Suurendame huvirühmade kaasatust võimalikult varases poliitika kujundamise etapis.

3. Ettevõtjatele ja kodanikele halduskoormust lisades seame eesmärgiks vähendada nende halduskoormust mõnes teises valdkonnas.

4. Valitsuse poliitika kujundamisel Euroopa Liidu õiguses ning selle ülevõtmisel arvestame õigusloome kvaliteedi parandamise ja mahu vähendamise põhimõtet.

5. Suurendame Justiitsministeeriumi vastutust õigusloome kvaliteedi tagamisel ning sellega tegelevate ametnike ettevalmistamisel ja arendamisel ning õigusloome tööplaanide ühtlustamisel. Justiitsminister teeb ettekande õiguspoliitika arengusuundade elluviimise kohta juba aasta alguses.

6. Töötame läbi võimalikud alternatiivid ühise õigusteenistuse loomiseks ministeeriumide ühismajas.

7. Suurendame seaduseelnõu pealkirja informatiivsust poliitiliselt oluliste eelnõude puhul.

8. Muudame ühtsemaks valitsuse seisukohtade esindamise eelnõude menetlemisel Riigikogus.

9. Arvestame haldusreformi elluviimisel ka õigusloome mahu vähendamise kava.

Mis on üle? Mis puudu? Millele veel tähelepanu pöörata? Teema on tegelikult väga oluline kaasamise seisukohast.

EMSLi poolt kogub arvamusi Alari Rammo, 3. septembrini 2015. alari@ngo.ee