artikkel

Arvamusfestival ootab aruteluideid, aga…

laine
Foto: Kärt Vajakas

Jaanuari lõpuni kestva Arvamusfestivali ideekorje üks tingimusi on, et idee esitaja oleks valmis välja pakutud teemal ka arutelu korraldama. Esitasime programmijuhile Maiu Lauringule sel teemal hulga rumalaid küsimusi ja tungivalt soovitame lugeda Margo Loori kolme mõtet arutelukorraldajatele.

Mis siis saab, kui mul on tähtis mõte, aga pole aimugi, kuidas arutelu korraldada?

Kohe ei peagi oskama. Idee on oluline. Kui on valmisolek oma ideed ja teemat arendada, teha koostööd teiste korraldajatega, siis tuleb see idee ikka festivalile teele saata. Kui korraldamiseks läheb, siis me veel räägime teiega sellest, olge mureta! Vastutus arutelu korraldamise eest jääb küll teile, kuid kindlasti aitame kõiki korraldajaid selle juures.

Märtsist alates hakkame ideid üheskoos aruteludeks vormima ning koostöö jooksul saabki käe valgeks ka arutelu korraldamise osas – ja uued kogemused on “lisatasu”.

Mida teha, kui mul on teema, aga pole organisatsiooni, kellega koos see festivalile tuua?

Idee on oluline. Proovi pakkuda oma teemat mõnele organisatsioonile, keda see võiks veel huvitada. Nemad vastutaks korraldamise eest, sina saaksid olla muul moel abiks. Kui on valmisolek oma ideed ja teemat arendada, teha koostööd teiste korraldajatega, siis tuleb see idee ikka festivalile teele saata – jooksvalt saad leida endale partneri, kellega koos edasi mõelda.

Arvamusfestival saab teoks sadade vabahahtlike ja toetajate-sponsorite toel. Meil ei ole kahjuks võimalik kõiki arutelualasid tehniliselt ise üles ehitada. Seetõttu võivad igale arutelu korraldajale tekkida ettevalmistamise käigus ka rahalised kulud. Oleme näinud, et oganisatsioonidel on lihtsam vahendeid leida kui üksikisikutel. Samas on üksikisikud panustanud ka mitterahaliselt – võtnud mõne lisaülesande enda peale ja panustanud rohkem aega või aidanud ala sisustamiseks leida toole, laudu, kaunistusi vms – iga aruteluala teeb isekeskis kokkulepped, kuidas tekkivad kulud jaotatakse, kuidas ala üles seatakse.

Kui mul on südamevalu ühe tähtsa asja pärast Eestis või maailmas, aga ma ei tea, kas sellest peaks rääkima, kutsuma inimesi kampaania korras appi või hoopis seaduse plaanis midagi ära otsustama.

Räägi enne mõne oma tuttava-sõbra-organisatsiooniga: kas ka neile tundub, et teema on oluline? Kui näed, et keegi peale Sinu oma sama meelt, esita oma idee! Arutelude ettevalmistamisel pakub Arvamusfestivali tiim tuge, koolitust ja nõustamisi, mille abil saab oma algse mure täpsemalt läbi mõelda. Ideekorje ankeedis soovitame siis põhjalikult mõelda ja meile selgitada, miks see südamevalu põhjuseks olev probleem on väga oluline teema.

Kui minu meelest on meil ühine probleem, aga sellest pole mõtet enam rääkida, midagi tuleb lihtsalt ära teha.

Arvamusfestivali ettevalmistuse perioodi ja festivali ennast saab ära kasutada ka selleks, et leida mõttekaaslasi, kellega seda ära tegemist algatada. Saab korraldada arutelu, et pöörata tähelepanu tegudeni jõudmise vajalikkusele, et otsida konkreetselt lahendusi, teha nende vahel valikuid ja otsuseid edasiminemise osas. Nt petitsiooni kokku saamine, crowd-sourcing‘u korras mõnele seaduse eelnõule kommentaari või ettepankute korraldamine, garage48 vm taolisega hoogtöös millegi ära tegemine kohapeal. Kui leiad, midagi tuleb teha, siis oled kõige õigem inimene seda tegemist algatama ja Arvamusfestival võimaldab sellele saada nii tähelepanu kui kaasategijaid.

Kui mul on tähtis mure, aga selle lahendamiseks on vaja rahalist toetust ja tegusaid inimesi, mitte suuri sõnu ja rohket kaasanoogutamist.

Arvamusfestival ei aita leida rahastajaid, küll aga on varasemad osalejad leidnud kaasamõtlejaid, uusi partnereid, saanud ideid edasiminemiseks. Kui tuled korraldama arutelu just selle konkreetse eesmärgiga, siis võid need tegusad inimesed leida kohapealt.

Kui ma tahaksin kuulata mingil teemal arutelusid, sest see teema on jube oluline, aga ma ei tea, mis on õige ja mis vale, millist arutelu võiks teha või kust üldse leida arutlejaid, kes vaeks minusuguste huviliste kuuldes õigeid ja valesid võimalusi.

Ei ole olemas õiget või valet esinejat või teemakäsitluse nurka – kõik sõltub Sinu eesmärgist (mida tahad aruteluga saavutada, milleks üldse antud teemat käsitleda) ja valmidusest avatult vaadata kaasarääkijaid meediast, tutvusrigkonnast, erialastest organisatsioonidest – kes on see õige inimene, keda arutelusse kutsuda. Arutelude ettevalmistamisel pakub Arvamusfestivali tiim tuge, koolitust ja nõustamisi, mille abil saab oma idee täpsemalt läbi mõelda ning abiks on Sulle ka teised partnerid, kellega koos oma teemadel mõtled.

Kui ma tean, et välismaal on minu teemal üks jube hea ekspert.

Siis esita koos oma teemaga selle inimese kirjeldus ja oma valmisolek teda Eestisse tuua.

Kui mul on hea idee ja isegi mõned mõtted, kes ja kuidas võiks sel teemal rääkida, aga tõesti pole endal võimalik midagi korraldada ja ülesandeid juurde võtta.

Kui teema on oluline ja endal pole võimalik panustada, katsu leida mõni kaasmõtleja ja organisatsioon, kes saaks sinu ideed ellu viima asuda.

Idee võib ikka saata, kuid teadmisega, et seda arutelu ei pruugi toimuda. Arvamusfestival töötab ideekorje tulemused läbi veebruaris ja siis ka vaatame, kas on mõni oluline teema katmata ja mida saame teha nende lisamiseks. Seejuures saame võtta lauale sellised korraldajata laekunud ideed ja kaaluda, kas suudaksime seda pakkuda mõnele oma partnerorganisatsioonile ja meediale või siduda mõne teise toimuva aruteluga. Tulemus sõltub aga siis partneritest.

Kuidas ma tean, millised teemad on augustis olulised?

Ei peagi oskama ennustada augustikuiseid päevakajalisi või meediat huvitavaid teemasid. Usume sellesse, et huvipakkuvad küsimused ja lahendamist vajavad olulised probleemid on meile teada. Puutume nendega kokku igapäevases töös, pereelus, koolikeskkonnas, kodanikuna, teenindusasutustes, kultuurisündmustel, suheldes sõpradega, lugedes uudiseid ja uuringuid jne. Päevakajaliste teemade kõrvale ootame neid küsimusi, mis hinges kripeldavad, mis on igikestvad või mis ei ole saanud piisavalt meedia ja avalikkuse tähelepanu, pole piisavalt selgeks räägitud ja läbi kaalutud.

Kes ja millal otsustab, kuhu meie aruteluala tuleb?

Ettepaneku platsi osas igale arutelualale teevad programmi ja festivaliala tiimid koos. Valikute tegemisel kasutame arutelude korraldajalt saadud infot selle kohta, mis on aruteluala eesmärk, millised arutelud on plaanis korraldada ja kui suurt rahvahulka alale oodatakse.

Arutelualade esialgse plaani koostab festivali tiim ideekorje tulemuste pealt. Seejärel panevad ideede esitajad ja arutelude korraldajad koos paika, millised arutelud ja sündmused igale alale tulevad. Selle teadmisega jalutab siis Arvamusfestivali tiim Paides festivalialal ringi ja leiab iga ala vajadustele-võimalustele sobiva platsi. 

Kui festivalil on nii palju arutelusid, siis kuidas ma tean, et inimesi jagub ka minu arutelule?

Arvamusfestival vastutab selle eest, et inimesed üle Eesti teaksid festivali toimumisest ja tuleksid Paidesse kohale. 2015. aastal oli külastajaid üle 10 000, keskmiselt 50 inimest igal arutelul.

Kui palju inimesi aga igale arutelule tuleb, sõltub arutelu korraldajast endast. Iga inimene teeb arutelude vahel valiku vastavalt sellele, kui hästi teda teema ja püstitatud küsimus puudutab, kas arutelu tundub huvitav ja oluline, kas arutelu eesmärk on arusaadav. Arutelu korraldaja võimuses on inimesed kohale meelitada ja kõnetada oma tavapäraseid sihtgruppe. Uute või võõraste sihtgruppideni jõudmiseks tasub kaasata koostööpartnereid oma arutelust info levitamiseks. Kindlasti tasub mõelda ka sellele, kuidas aruteluala festivalil kohapeal silma paistaks ja festivalikülastajad info kätte saaksid. 

Arvamusfestivali tiim toetab ettevalmistuse jooksul, et iga arutelu korraldaja oma küsimustele lahendused leiaks ja info leviks.

Kas eelfestivalid tänavu toimuvad ja saan hoopis sinna ideid esitada?

Tänavu plaanime korraldada kaks eelfestivali: ühe Narvas, teise koht pole veel selge. Eelfestivali korraldavad aga kohalikud inimesed ja organisatsioonid, sh otsustavad nemad viisi, kuidas arutelude teemad leitakse ja valitakse.

Kui on soov pakkuda ideed Narva [eel]arvamusfestivalile, siis võib selle meile saata sellegipoolest. Kirjutage siis ankeeti juurde, et soovite oma ideega pigem Narva eelfestivalil osaleda.

Tungivalt soovitame lugeda ka Margo Loori kolme mõtet arutelukorraldajatele.