Uudised

Avanes Eesti-Vene programmi 1. taotlusvoor 10 000 476,78 euroga

laine uudised-laine
23. jaanuar 2017
Taotlusi ootab Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi esimene taotlusvoor. Projektitaotluste (projekti lühikirjelduste) esitamise tähtaeg on 3.aprill 2017 kell 17.00 Eesti aja järgi.

Esimeses taotlusvoorus on toetatavaid valdkondi kolm:

  • ettevõtlus ning väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine;
  • hea valitsemistava kohalikul ja regionaalsel tasandil;
  • keskkonnakaitse, kliimamuutuste leevendamine ning nendega kohandumine.

Programm toetab projekte, mis on selgelt piiriülese koostöö iseloomuga ning kuhu on kaasatud minimaalselt kaks partnerit, kellest vähemalt üks on Eestist ning vähemalt üks Venemaalt.

Projektipartnerite minimaalne omaosalus projektis on 10% abikõlblikest kuludest. Programmi toetus esimeses taotlusvoorus kokku on 10 000 476,78 EUR.

Projektitaotluste esitamine toimub kahes etapis: projekti lühikirjeldus ja täistaotlus. Taotlusvormid tuleb esitada läbi elektroonilise süsteemi (eMS).

Programmi abikõlblik piirkond:

Eestist: Kirde-Eesti, Lõuna-Eesti, Kesk-Eesti ning piirneva regioonina Põhja-Eesti, sh.Tallinn.

Venemaalt: Peterburi linn, Leningradi oblast ja Pihkva oblast.

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 kaasrahastab Euroopa Liit, Eesti Vabariik ja Vene Föderatsioon.

Täiendav info taotlusvoorust ning asjakohased dokumendid leiab Eesti-Vene programmi kodulehelt www.estoniarussia.eu