artikkel

Avatud valitsemise tippkohtumise programm

laine
28. juuli 2023
Foto:

Kaheksandat korda toimuva AVP tippkohtumise programmist leiab ligi poolsada arutelu kaheksal erineval laval. Ürituse keskmes on korruptsioonivastasus, vabakond ja osalemine, kliima, digitehnoloogiad, õigus ning kriisivalmidus.

AVP valitsuse kaaseesistuja, riigisekretär Taimar Peterkopi sõnul on tippkohtumise teemad Eesti jaoks erilise tähtsusega. „Viimased aastad on näidanud, kuivõrd oluline roll on kodanikuühiskonnal kriisidega toimetulekul,“ ütles Peterkop. „Koosloome vaimus on rõõmustav näha, et programmi loomisele aitasid kaasa nii paljud inimesed. Programmi on koostatud enam kui 50 riigi ja vabaühenduse koostöös,“ lisas riigisekretär.

Avatud valitsemise partnerluse tippkohtumise programm lähtub AVP strateegia 2023–2028 koostamise käigus tõstatunud küsimustest ning kaaseesistujate tegevusplaanist. Koosloome käigus sündinud AVP tippkohtumise programm pakub mitmekülgseid arutelusid, töötubasid ja võimalusi vabas vormis kohtumisteks osalejatele ühiselt väljakutsetele lahenduste leidmiseks ja kitsaskohtadele tähelepanu juhtimiseks. Tippkohtumisele oodatakse enam kui 2000 riigi- ja valitsusesindajaid, kodanikuühenduste eestvedajaid ja poliitikakujundajaid.

Programmi koostamisel lähtuti AVP põhimõttest, mille kohaselt on kaasavate protsesside keskmeks läbiv koostöö kõigi osapooltega. Esialgne programm avaldati mais ning igaühel oli võimalus programmi kavandamisel kaasa rääkida, pakkudes välja ideid ning jagades kogemusi. Seejärel töötasid tippkohtumise korraldajad ja nõuandekogu tagasiside läbi ning tegid vajalikud täiendused.

Ürituse kodulehel avaldatud info sessioonide kohta täieneb jooksvalt. Detailne ajakava koos arutelude toimumise päeva, toimumisaja ja ruumiga avaldatakse augusti alguses.

Lisaks temaatilistele aruteludele on tippkohtumisel erinevaid võimalusi kogemusi jagada ning kontakte luua. Näiteks on AVP kogukonnal on võimalik korraldada 4. ja 8. septembril väljaspool põhiprogrammi lisasündmusi – töötubasid, konsultatsioone ja kohtumisi. Kõrvalüritustele registreerimine on avatud 31. juulini siin.

Lisaks toimub päev enne tippkohtumise ametlikku algust, 5. septembril AVP kontaktpunktidele ja vabaühendustele suunatud kogukonnapäev ning samuti AVP juhtkomitee kohtumine.