artikkel

AVP ümarlaua kohtumine

laine
Foto:

Eelmisel nädalal kohtus taas avatud valitsemise partnerluse ümarlaud. Senine riigi avatud valitsemise partnerluse tegevuskava on lõppemas, mistõttu planeeritakse uusi prioriteete, mille kaudu avatud valitsemist realistlikumaks nähtuseks muuta. Lisaks riigile pakuvad oma prioriteete välja ka kodanikuühendused, kellega AVP ümarlaua kohtumistel mõttetalguid peame.

Viimasel kohtumisel pidime tõdema, et eelmise perioodi tegevuskavast on veel nii mõnigi eesmärk saavutamata, seega tuleks uude tegevuskavva arvestatav osa teemasid üle kanda. Selle kõrval on vabaühenduste jaoks olulised teemad riigi avaandmete ja informatsiooni kättesaadavus, kiirete kaasamisvoorude lõpetamine seadusloomes ning kriitilise tähtsusega tuleb tagada, et riigivalitsemises ei vohaks suhtumine avatusest kui tüütust kohustusest.

Järgmise ettevõtmisena asume vabaühenduste poolt riigile enda nägemust tutvustama, et riigi tegevuskava ka nende prioriteetidega arvestaks. Kui tunned oma vabaühendusega huvi liituda AVP võrgustikuga, võid sellest märku anda marcus@heakodanik.ee.