artikkel

CIVICUS mõõdab murelikult Euroopa kodanikuruumi

laine
15. veebruar 2016
Foto: Paul Stein /Flickr CC https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/

Kodanikuühiskonna võrgustik CIVICUS küsib, kas kodanikuruum Euroopas on ohus. Nimelt oleme viimasel ajal kuulnud mitmetest hirmutavatest näidetest kodanikuruumi kahanemisest ja seda siinsamas Euroopas –  Hispaanias, Poolas, Ungaris, Suurbritannias. 

Et saada parem ülevaade, mis kodanikuruumiga praegu Euroopas toimub, ootab Civicus Euroopa vabaühendustelt sisendit. Ankeet koosneb 30 küsimusest ja vastamine võtab aega kuni 15 minutit. https://www.surveymonkey.co.uk/r/Civic_Space_In_Europe_ENG 

Kodanikuruumi kahanemisest siin- ja sealpool demokraatiat kirjutasime pikemalt ka Hea Kodaniku 2015. aasta suvenumbris. Aga sae käimatõmbamiseks ka paar värsket näidet Põhja- ja Lõuna-Euroopast. 

Ühendkuningriik: huvikaitset tehke oma raha eest

Eelmisel nädalal kuulutas Suurbritannia  valitsus välja uue täienduse riigirahast toetuste eraldamise seadusesse – heategevus- ja teistel organisatsioonidel on riigi raha eest keelatud teha huvikaitsetööd. Vabaühenduste esindajad on uuenduse hukka mõistnud, nähes seda katsena takistada heategevuslasi valitsust kritiseerimast.

Valitsuse esindaja sõnul aga kindlustab uus reegel, et maksumaksja raha kasutataks vaid inimeste elujärje parandamiseks, mitte uute regulatsioonide  või rahastuse suurendamise nimel lobbimiseks. Heategevusorganisatsioonid vaidlevad aga vastu, viidates, et pole ühtki tõestust, et omakasupüüdlik tegevus riigi vahenditest senini üldse oleks aset leidnud.

Kuigi omavahenditest, nii teenitud tulust kui annetustest,  saavad organisatsioonid ka edaspidi huvikaitsetööd teha ja kampaaniaid korraldada, peavad kodanikuühiskonna esindajad uuendust silmnähtavaks katseks piirata vabakonna  iseseisvust ja võimalusi valitsuse tegevuse kritiseerimiseks. Vabaühendustel on ekspertteadmisi, mis aitavad poliitikaid paremaks saada,  sellega maksumaksja raha säästa või paremini kasutada. Lisaks seab UK vabaühendustele niigi piiranguid heategevusseadus (Charity Law), millega on heategevusorganisatsioonina registreeritud vabaühendustele keelatud agitatsioon valimiste ajal. Seepärast on kodanikuühiskonna esindajate meelest uus piirang vastuolus avatud valitsemise põhimõtetega ja nende hinnangul halvendaks selle rakendamine päeva lõpuks heategevussektori suhteid valitsusega. Läbipaistvuse ja demokraatia nimel palutakse valitsusel uuenduste vastuvõtmise osas järele mõelda.

Hispaania: avatud valitsemist puudutavad dokumendid olgu saladus

Hispaania valitsus algatas kohtuasja Hispaanias läbipaistvusega tegeleva nõukogu (Transparency Council) vastu ja soovib vaidlustada nõude, millega nõukogu taotleb Hispaania avatud valitsemise partnerluse (AVP) tegevusplaani elluviimise dokumentide avalikustamist.

2015. aasta oktoobris tõstatas Access Info Europe avatud valitsemise partnerluse komiteele (Steering Committee) kirjutades nii mõnegi küsimuse Hispaania avatud valitsemise vähese läbipaistvuse ja osaluse osas. Novembris väljastas nimetatud Transparency Council kohtumääruse, mille järgi peaks valitsus tegema avalikuks raportid avatud valitsemise partnerluse edenemise kohta riigis. Kohtumäärus ütles, et dokumendid Hispaania avatud valitsemise tegevuste kohta ei saa olla salajased, sest neid kasutatakse otsuste vastuvõtmiseks ja valitsuse vastutavuse  tagamiseks. Ministeerium algatas aga määruse vaidlustamiseks kohtuasja ning soovib hoida avatud valitsemise partnerlusega seotud dokumente 2016. aasta jaanuarini salastatuna.

Access Info Europe tegevjuht Helen Darbishire kommenteeris, et on märkimisväärne, et talle keelduti andmast informatsiooni tegevuste kohta, mille eesmärk on edendada avatud valitsemist. Veelgi uskumatumana näib, et  info saladuses hoidmiseks on valitsus võtnud ette kohtutee.