artikkel

Demokraatiahäkk — tehnoloogiaga demokraatiale appi

laine
Ave Tampere 16. detsember 2019
Foto: erakogu

Septembris kogunes Lahemaa metsade vahel mitukümmend murelikku kodanikku, et otsida lahendusi ja leevendusi demokraatiat lõhkuvatele muredele. Esimesest demokraatiahäkatonist nimega Democracyhack kirjutas AVE TAMPERE.

Eestlased, kes nädalavahetuseks kuhugi rappa, metsa või lihtsalt linnast ära põgenevad, ei ole just uudiskünnist ületav materjal. Küll aga on oluliselt märkimisväärsem, kui metsade vahele minnakse minnakse kambakesi demokraatiat aitavaid tehnoloogilisi lahendusi otsima.

Viimaste aastate jooksul oleme näinud üha enam pigem seda, kuidas tehnoloogiat kasutatakse ühiskonna lõhki kiskumiseks. Seetõttu kutsusid kodanikuliikumine Kõigi Eesti, Startup Leaders Club ja Avatud Eesti Fond nädalavahetuseks Democracyhackile andmeteadlasi, ettevõtjaid, tehnoloogiaettevõtete juhte, ühiskonnateadlasi ja eksperte, keda ühendab mure demokraatia tuleviku pärast ning soov anda oma panus demokraatia tugevdamisele tehnoloogia ja andmeteaduse abiga.

Appikutsele vastasid teiste seas Ahti Heinla, Tiit Paananen, Karoli Hindriks, Tarmo Jüristo, Ain Aaviksoo ja mitmed teised. Kokku kogunes muljet avaldav teadmiste ja kogemuste pagas masinõppe, tehisintellekti, küberturvalisuse, tehnoloogia arendamise, disaini ja ühiskonna toimimise teemadel. Lisajõu ja -nõuga liitusid mentorid Joseph Carson, Guy-Philippe Goldstein, Eva-Maria Kangro, Indrek Kasela, Markko Karu, Joao Rei ja Liis Narusk.

Küberturvalisuse eksperdist mentor Guy-Philippe Goldstein, kes tuli häkatonile otse Pariisist, selgitas, et tema jaoks oli kaks põhjust, miks ettevõtmises osaleda: “Äärmusluse tõus on mu koduriigis Prantsusmaal väga aktuaalne teema, kuid see mõjutab demokraatia käekäiku üle kogu maailma. Väga häid lahendusi nende nähtustega võitlemiseks veel välja mõeldud ei ole.”

“Eesti on minu silmis koht, kus asjad liiguvad ka päriselt teostamise poole. Sama ülesandepüstitus oleks mu kodumaal paari kuu pärast veel endiselt pikkade arutelude faasis. Eestis on aga tegutsemisele orienteeritud mentaliteet. Ideed realiseeritakse,” lisas Goldstein ning nentis muigega, et üks tugev argument Eestisse tulemise kasuks oli võimalus elus esimest korda sauna minna.

Varem kokku pandud tiimid tulid Koolimäel toimunud Democracyhackile töötama kuue ideega. Energiataset ja motivatsiooni võis juba õhust tunda ning 30 tundi arendustööd, disaini ja arutelusid tõid tulemuseks viis ideed, mida pärast häkatoni ka väga tõenäoliselt edasi arendatakse.

Democracyhack tõestas, et kui tuua kokku oma valdkonna Eesti absoluutsed tipptegijad ning lasta neil koos maailmatasemel mentoritega ideid rafineerida, siis on täiesti reaalne luua 30 tunniga lahendusi, mis ka päriselt demokraatiat tugevdavad. Eeskätt on silmas peetud Eesti ühiskonna ja avalikkuse eripärasid, kuid need on kohaldatavad demokraatlikes ühiskondades üle maailma.

IDEED

Sõna ja Tegu

Platvorm “Sõna ja Tegu” annab võimaluse jälgida poliitikute lubaduste täitmist. Nii saavad tavalised inimesed rääkida kaasa riigi valitsemises ja oluliste küsimuste lahendamisel.

Esimene element on inimeste kaasamine veebiplatvormi kaudu. “Sõna ja Teo” lehel saavad sisse logitud kasutajad esitada probleeme, mis nende elu päriselt mõjutavad, ning uurida teiste esitatud probleeme ja hääletada nende poolt.

Teine element on televisioon kui tugev meedium: enim hääli saanud probleem saab telesaate teemaks. Saate formaat kaasab nii tavainimesi, eksperte kui ka poliitikuid. Arutletakse ning pakutakse välja reaalseid lahendusi. 

Kolmas element on lahenduste elluviimise jälgimine “Sõna ja Teo” veebilehel.

Lahenduse veebileht on suunatud tavakodanikele, et nende hääl prioriteetide seadmisel ja lahenduste leidmisel oleks kuulda, et arutelu ei oleks vaid meelelahutus, vaid jõutaks reaalsete lahendusteni, mille elluviimist saaks ka jälgida.

Häkatonile koondus meeskond, kes oli tuttav Garage48 häkatonide kaudu. Meeskonnas oli nii pikaajalise kogemusega mentoreid kui ka osalejaid. Seega oli häkatoni kulg hoogne: alguses jaotati rollid ja loodi tahvlile üldine plaan, mille järgi kõik tööle said hakata. Kuna häkil keskenduti ainult platvormi ehitamisele ja mitte saate konkreetsele visioonile, mis oli juba varem loodud, siis oli kogu meeskonna fookus ühes kohas. Valmis jõuti teha põhilisemate funktsioonidega veebileht ja luua esimesed turunduskampaania osad.

Alustuseks on portaali sisestatud valitsuse koalitsioonileping valdkondade kaupa koos vastutavate ministritega, on alustatud probleemide ja valupunktide lisamisega, loodud võimalus registreeruda ja sisse logida ID-kaardi, Mobiil-ID ja Smart-ID abil. Samuti on olemas otsingufunktsioon, saab lisada oma sisu ning avaldada arvamust olemasolevate teemade suhtes.

Häkatoni tuules arutab tiim järgmisi samme, peab läbirääkimisi ja strateegilisi kohtumisi ekspertidega, kodanikuühenduste ja poliitiliste organisatsioonide esindajate ning meediaväljaannetega. Ideid on palju, aga kindlaid lubadusi veel anda ei saa. Tiim ise suhtub lubadustesse väga tõsiselt: lahendus peab olema konkreetselt lahti kirjutatud, teada peab olema eelarve, täpne tegevusplaan, tähtaeg ja vastutajad. Vaata lisa: sonajategu.ee

Poliitilise Manipuleerimise Otsingu Kratt

Poliitilise Manipuleerimise Otsingu Krati tiim võttis töö aluseks veebiväljaannete kommentaarides leiduva poliitilise manipulatsiooni. Eesmärgiks sai suurendada läbipaistvust kommentaaride taga. Aluseks võeti valim kommentaariume Ekspress Meedia väljaannete veebiversioonidest.

Häkatoni jooksul muutus idee lihtsamaks, kuid sisulisi muudatusi ei tehtud – alustati kommentaaride märgendamisega ning paralleelselt arendati masinõppe mudelit. Häkatoni lõpuks jõuti lahenduseni, mis suutis ära märgendada üle 60 000 kommentaari kas poliitiliselt äärmuslikult liberaalseks või konservatiivseks.

Häkil osalenud tiim kavatseb edasi töötada koos Ekspress Meediaga, et seda lahendust praktikas testida.

Healthprint

Healthprinti meeskonnal oli plaan luua mudel, mille abil saab analüüsida tervisekäitumist. Täpsemalt seda, mis ulatuses saaks valitsus motiveerida kodanikke maksude tagastamisega, kui kodanikud jagaksid oma terviseandmeid riigiga.

Kuna lähteülesande fookus oli liiga lai, otsutas Healthprinti tiim seda oluliselt kitsendada ja esialgu näidata, kuidas inimese käitumine suurendab või hoiab kokku tema ravikulusid või kulusid, mis lähtuvad tootlikkuse kaotusest võrreldes Eesti keskmisega. Sisestanud vastuse viiele küsimusele, näidatakse, kui palju konkreetse tervisekäitumise puhul ühe eluea jooksul riigile kulu või tulu tekib.

Häkatoni käigus saadi valmis küsimustik ja mudel, et vastajat Eesti keskmisega võrrelda ning samuti rakendus, mis veebilehel tulemusi näitab.

Mis Healthprintist edasi saab, on hetkel veel lahtine – tegemist on prototüübiga, mis näitab suunda. Selle lõpuni arendamisesse oleks hinnanguliselt vaja investeerida üheksa kuud tööd.

Meie raha 2019

“Meie raha 2019” projekti eesmärk oli riigieelarve läbipaistvaks ja arusaadavaks tegemine nii tavakodanikele kui ka poliitikute jaoks. Miks mitte anda vastus ka küsimusele, mille eest inimesed siis päriselt makse maksavad.

Tegemist on juba 2011. aastal samuti häkatoni raames algatatud platvormiga, kust on võimalik interaktiivselt näha, millised on riigi tulud ja kulud. Democracyhacki nädalavahetusega töötas meeskond platvormi edasiarenduse kallal, mis annab võimaluse sama tööriista abil kontrollida, mida tähendavad poliitikute lubadused eelarve teemadel. 

Näiteks: kui räägitakse kaheprotsendilisest käibemaksu alandamisest, siis tööriista abil võib igaüks näha, mida see riigieelarve mastaabis tähendab. Lühidalt võib kokku võtta, et tööriist aitab läbi näha erinevaid poliitilisi lubadusi. Kuna riigieelarve on avaliku poliitika toimimise üks põhialuseid, on selle mõistmine ülimalt oluline.

Häkatonil loodud tööriista eesmärk on anda kõigile soovijatele abivahend paremaks orienteerumiseks keerulises eelarveteemas.

Meeskond  loodab, et varsti pärast uue, 2020. aasta tegevuspõhise riigieelarve avalikuks tulemist saab valmis ka selle lugemist lihtsustav tööriist. Ideed minnakse tutvustama ka rahandusministeeriumi.

Ühe-teema-erakondade platvorm

Ühe-teema-erakondade (inglise keeles single-issue parties) loomise, rahastamise ning kasvatamise platvormi meeskond lõi keskkonna, kus ühe-teema-kampaania algataja saab alustada teema kampaania, koguda Eesti seaduste järgi erakonna alustamiseks vajalikud vähemalt 500 liiget ja mõne nupuvajutusega erakonna asutada. Seejärel on igal ühe-teema-erakonnal Kickstarteri-sarnane kampaanialeht, kus toetajad uudistega kursis hoida, diskussioone pidada ning lihtsasti annetusi koguda.

Tiimi sõnul on lahendamiseks võetud probleemi olemus erakonnademokraatia piirides. Erakonnad said alguse sellest, kui grupil inimestel oli mingi probleem ja nad valisid enda seast inimese, kes selle teema eest seisaks. Praegu võtavad erakonnad küll sarnase esindusõiguse, kuid kuna teemasid, millega tegeleda tuleb, on palju, ei ole erakondadel võimekust kõikide liikmete teemade eest seista. See soodustab lõhet erakondade eesmärkide ja inimestele oluliste teemade vahel.

Üle maailma saavad ühe-teema-erakonnad aina populaarsemaks ja järjest enam selliseid erakondi on jõudnud ka riigivalitsemise juurde (nt Austraalias, Portugalis jm). Suurbritannias Ella Guthrie poolt läbiviidud uurimusest ühe-teema-erakondade tõusu kohta tuli välja, et ühe-teema-erakonnad on vastuseks esindusdemokraatia säilimisele, samal ajal kõigile uutele ja arenevatele ühiskonna osadele esindusvõimaluse andmiseks.

Häkatonil loodud platvorm teeb ühe-teema-erakonna asutamise ja juhtimise lihtsaks ning usume, et rohkem inimestele olulisi teemasid saab Eestis endale hääle.

Häkatonil sai ära tehtud suur töö ning lõpetada jäi vaid viimaste funktsionaalsuste arendus. Kuna häkatonil osalenud tiim kogunes neljast riigist (Eesti, Colombia ja Filipiinid, lisaks Hongkong), sai kogu esmane platvormi lahendus ingliskeelne. Eestikeelne versioon on töös.

Ilmus Hea Kodaniku demokraatiateemalises sügisnumbris.

Hea Kodaniku artiklid valmivad vabatahtlikkuse alusel, kuid tellimise, toimetamise ja ajakirjakaante vahele seadmisega kaasnevad paratamatud kulud. Kui sulle meeldivad Hea Kodaniku artiklid ning tahad toetada nende ilmumist ka edaspidi, toeta meid siin: https://heakodanik.ee/toeta/.