Uudised

Eesti aastal 2100 – mida kliimamuutus kaasa toob?

laine uudised-laine
15. september 2015

Eesti Keskkonnauuringute Keskus, Keskkonnaministeerium ja partnerid kutsuvad seminarile, et tutvustada Eesti kliimamuutuste tulevikustsenaariume ning arutleda, milliseid mõjud nendega eri valdkondades kaasnevad. 

Seminar toimub 21. septembril Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa hotellis (Toompuiestee 27, Tallinn) Kliimamuutused on juba praegu kasvavas tempos tuntavad nii Euroopas kui terves maailmas. Mida on oodata Eesti kliimast, kas soojust või jahedust aastaks 2100? Kuidas need muutused mõjutavad loodust ja inimühiskonda?

Esialgne päevakava:

09:30 Kogunemine ja tervituskohv

10:00 Avakõned

  • Marko Pomerants, keskkonnaminister
  • Dagfinn Sørli, Norra Kuningriigi suursaadik Eestis

10:10 Eesti tuleviku kliimastsenaariumid kuni 2100

  • Kai Rosin, Keskkonnaagentuur

10:35 Kliimamuutuste mõjud: “Planeeringud, maakasutus, inimtervis ja päästevõimekus”

  • Antti Roose, Tartu Ülikool
  • Hans Orru, Tartu Ülikool

11:00 Kliimamuutuste mõjud: “Majandus ja ühiskond”

  • Marek Sammul, Tartu Ülikooli Rakendusuuringute Keskus

11:25 Kohvipaus

11:40 Kliimamuutuste mõjud: “Looduskeskkond ja biomajandus”

  • Kaja Peterson, SEI Tallinn

12:05 Kliimamuutuste mõjud: “Taristu, ehitised ja energeetika”

  • Kerli Kirsimaa, SEI Tallinn

12:30 Norra kogemused kliimamuutustega kohanemise valdkonnas

  • Cathrine Andersen, Norra Tsiviilkaitse Direktoraat

13:00 Debatt “Kes peab kliimamuutustega kõige enam kohanema?”

13:45 Lõuna

Seminari modereerib Timo Uustal (Eesti Keskkonnauuringute Keskus).

Seminar aitab kaasa “Kliimamuutuste mõjuga kohanemise arengukava aastani 2030” eelnõu valmimisele. Arengukava koostamist rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) programmi “Integreeritud sise- ja mereveekogude majandamine” vahenditest läbi projekti “Eesti riikliku kliimamuutuste mõjuga kohanemise strateegia ja rakenduskava ettepaneku väljatöötamine”.

Huvilistel palutakse kindlasti registreeruda ankeedil http://bit.ly/eesti-kliima-2100.

Lisainfo kliimamuutustega kohanemisest Eestis: http://www.klab.ee/kohanemine

Lisainfo:
Timo Uustal
Projektijuht  (Kliimamuutustega kohanemine)
Eesti Keskkonnauuringute Keskus
E-post:  timo.uustal@klab.ee
Mobiil: (+372) 5885 9888