Uudised

Eesti andis ÜRO-s aru oma inimõiguste olukorrast

laine uudised-laine
21. jaanuar 2016

Inimõiguste Keskus annab teada, et Eesti esitles Genfis ÜRO inimõiguste nõukogus meie inimõiguste ja põhivabaduste kaitset ja edendamist käsitlevat aruannet ehk toimus Eesti inimõiguste olukorra teine korraline ülevaatus.

Arutelul avaldas Eesti inimõiguste olukorra suhtes arvamust 73 riiki ning huvi tunti näiteks võrdõigusvoliniku rahastamise, kooseluseaduse rakendamise, vangide olukorra ja naistevastase vägivalla kohta. Välsiminister Marina Kaljurand andis samas ülevaate Eesti arengutest alates 2011. aastal toimunud viimasest ülevaatusest.

Eesti inimõiguste olukorra ülevaatuse aruanne koos teiste riikide soovitustega võetakse ÜRO-s vastu 22. jaanuaril ning kiidetakse heaks ÜRO Inimõiguste nõukogu juunikuisel istungjärgul.

Vaata lisainfot Välisministeeriumi ja UPR-i veebilehelt.