Uudised

Eesti eurosaadikud toetasid üleskutset laste vaesuse vähendamiseks

laine uudised-laine
21. detsember 2015

MTÜ Lastekaitse Liit esitas Eesti saadikutele Euroopa Parlamendis erinevate Euroopas tegutsevate rahvusvaheliste organisatsioonide koostöös algatatud üleskutse allkirjastada lastesse investeerimise deklaratsioon, millega tulid kaasa kõik Eesti saadikud. Kokku allkirjastasid deklaratsiooni kaks kolmandiku Euroopa Parlamendi saadikutest.

„Laste vaesus mõjutab otseselt laste edasist toimetulekut, mistõttu on oluline selle probleemiga kõikidel tasanditel tegeleda,“ selgitab Euroopa Parlamendi saadik Kaja Kallas deklaratsiooni olulisust.

MTÜ Lastekaitse Liit on seisukohal, et laste vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse ennetamine ja leevendamine on olulised sotsiaalpoliitilised eesmärgid, millega Eesti peab jõulisemalt tegelema, kuid peale valdkondliku, kohaliku ja riikliku ühise arusaama on oluline teha koostööd ka Euroopa Liidu tasandil.

Lastesse investeerimise deklaratsiooni eesmärk on juhtida liikmesriikide ja Euroopa Komisjoni tähelepanu laste vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamise vajalikkusele. Ühtlasi kutsutakse Euroopa Komisjoni üles kaaluma laste sotsiaalsete heaolunäitajate loomist ja kasutusele võtmist.

Oluliseks peetakse, et liikmesriigid kasutaksid Euroopa Liidu rahalisi ja muid vahendeid laste ja perekondade kaitsmiseks. Sealhulgas on vajalik, et eelarvepuudujäägi vähendamise korral säästetaks lapsi ja nende peresid, hoides neid poliitilise prioriteedina. Ühtlasi rõhutas deklaratsioon Euroopa Komisjoni kohustust koostada kindel tegevuskava, mille järgi eelnev täide viia.

MTÜ Lastekaitse Liit tunnustab ja tänab Tunne Kelamit, Kaja Kallast, Urmas Paeti, Yana Toomi, Marju Lauristini ja Indrek Tarandit, kes deklaratsiooni allkirjastasid.

Lastekaitse Liidu pöördumist Euroopa Parlamendi saadikutele ja deklaratsiooni loe Lastekaitse Liidu koduleheküljelt.