Uudised

Eesti Inimõiguste Keskus otsib mitmekesisuse nõustajaid

laine uudised-laine
1. veebruar 2016

Eesti Inimõiguste Keskus ootab enda ettevõtmisega liituma motiveeritud ja õpihimulisi tuleviku mitmekesisuse nõustajaid, kes soovivad olla teema teerajajateks Eestis.

Keskus pakub omalt poolt tasuta koolitusi, infot, võimalusi arenguks ning asjatundlikku seltskonda, kellega koos valdkonda Eestis edendada. Kokku saab programmis osaleda kuni kaheksa inimest.

2012. aastal kutsus Tallinna Tehnikaülikool projekti “Erinevus rikastab” raames ellu Eesti mitmekesisuse kokkuleppe ja sellega liitunute võrgustiku, mis koondab ettevõtteid ja organisatsioone, kes austavad mitmekesisuse põhimõtteid. Tänaseks on kokkuleppele allkirja andnud 60 liiget. Eesti mitmekesisuse kokkulepe on Euroopa komisjoni poolt algatatud ja toetatud mitmekesisuse kokkulepete Euroopa platvormi liige.

Mitmekesisuse (inglise keeles diversity) mõistega tähistatakse nii väärtushoiakut kui ka põhimõtet edendada erinevuste (nt. vanus, puue, sugu jne) suhtes sallivat ja austavat suhtumist. See on läbiv põhimõte, mis eeldab võrdse kohtlemise, õiguste austamise ja kaasamise sisse viimist organisatsiooni üldisesse strateegiasse.

Kuna mitmekesisuse kokkuleppega liitub üha uusi ettevõtteid ja organisatsioone ning teema pakub järjest rohkem huvi ka avalikule sektorile, otsitaksegi konkursiga täiendavalt tuleviku mitmekesisuse nõustajaid. Esimesed kümme nõustajat läbisid koolituse 2013. aastal.

Sind oodatakse kandideerima, kui sul on kogemus äriettevõtete, mittetulundusorganisatsioonide või avaliku sektori institutsioonide nõustamisel (nt. ärinõustamine, inimressursi juhtimine, juhtide coaching, organisatsioonide supervisioon, konsulteerimine vms). Pakutav koolitusprogramm ei keskendu nõustamise meetoditele, vaid annab lisakompetentsi mitmekesisuse juhtimise valdkonnas. Mitmekesisuse nõustajad on eelkõige eksperdid, kes pakuvad  ettevõtetele ja organisatsioonidele tuge nende mitmekesisuse strateegiate väljatöötamisel ja rakendamisel.

NB! Eesti Inimõiguste Keskus ei garanteeri nõustajatele tasustatud tööd, kuid jagab nõustajate kontakte võimalike huviliste, ettevõtete ja organisatsioonidega ning kaasab koolituse läbinuid erinevatesse projektidesse vastavalt võimalustele ja vajadusele. 

Keskus pakub (tasuta):

  1. Info – ja koolituspäev teema sissejuhatuseks 29. veebruaril (11.00-16.00, Tallinna kesklinn).
  2. Koolitusseminar 24.-25. märtsil Laulasmaa spaa- ja konverentsihotellis (Algus 24.03 kl 12 ja lõpp 25.03 kl 12.30, transport Tallinn-Laulasmaa-Tallinn tagatakse korraldajate poolt).
  3. Konverentsid, seminarid, õppevisiidid, mille toimumisajad selguvad jooksvalt.

Kandideerimiseks saada meilile kelly.grossthal@humanrights.ee:

  • Oma elulookirjeldus
  • Motivatsioonikiri, miks soovid mitmekesisuse nõustajaks kandideerida (maksimaalselt 200o tähemärki)

Tee seda hiljemalt 3. veebruaril, valikust antakse teada hiljemalt 5. veebruaril.

Kandideerima on oodatud kõik inimesed, sõltumata soost, vanusest, nahavärvusest, etnilisest või sotsiaalsest päritolust, usutunnistusest või veendumustest, poliitilistest või muudest arvamustest, rahvusvähemusse kuulumisest, varalisest seisundist, sünnipärast, puudest või seksuaalsest sättumusest.

Lisainfot jagab:
Kelly Grossthal
Eesti Inimõiguste Keskus/Mitmekesisuse kokkulepe
kelly.grossthal@humanrights.ee

Teemakohast lisainfot võib leida:
http://www.erinevusrikastab.ee/tegevused/tulemused/trukised/
https://www.facebook.com/mitmekesisusekokkulepe
www.austameerinevusi.ee
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/document/index_en.htm#h2-4