Uudised

Eesti Muinsuskaitse Selts asutas Tullio Ilometsa muinsuskaitseauhinna

laine uudised-laine
19. september 2017
27. septembril kell 15 annab Eesti Muinsuskaitse Selts Tartu Ülikooli Ajaloomuuseumis pidulikult üle vast-asutatud Tullio Ilometsa muinsuskaitseauhinna ja tunnustab Eesti koolinoori, kes osalesid rahvusvahelisel muinsuskaitsealasel fotovõistlusel International Heritage Photographic Experience IHPE 2017.

Eesti Muinsuskaitse Selts asutas Tullio Ilometsa muinsuskaitseauhinna 2016. aastal Tartu Akadeemilise Muinsuskaitse Seltsi asutaja ja pikaaegse juhi, Eesti Muinsuskaitse Seltsi teenetemärgi suurpaela ning Valgetähe III klassi ordeni kavaleri, Ülikooli Samba autiitli kandja, Tartu linna aukodaniku Tullio Ilometsa elutöö auks seoses tema 95. sünnipäevaga.

Auhind on mõeldud tunnustusena akadeemilise teadustöö ning igapäevaelu sidumise eest ja täidab olulist lünka Eesti teadusuuringute valdkondades, millega Tullio Ilomets ise on pikki aastaid tulemuslikult tegelenud. Soovime tunnustada teadlasi, kes tegelevad selliste valdkondadega nagu ajalooliste esemete uurimine ja tutvustamine, vanade fotode identifitseerimine, apteegiriistad, farmaatsia, keemia, ajalooliste kalmistute uurimine ja dokumenteerimine, restaureerimine. Teadustöö ja selle tulemuste rakendamine praktikas aitab paremini mõista ja hinnata nii ajalugu kui tänapäeva. Auhind pöörab ühiskonna tähelepanu muinsuskaitse ja sellega seotud teaduste olulisusele ja loodetavasti innustab noori järgima Tullio Ilometsa elutööd.

Rõhutamaks põlvkondade sidet kultuuripärandi ning ajaloolise mälu hoidmisel tunnustab Eesti Muinsuskaitse Selts piduliku tseremoonia teise osana

Eesti koolinoori, kes võtsid osa rahvusvahelisest muinsuskaitsealasest fotovõistlusest  International Heritage Photographic Experience IHPE 2017. Fotovõistluse korraldaja on Hispaania (Kataloonia) muinsuskaitseamet koostöös Europa Nõukoguga.

Lisainfo:

Helle Solnask

ase-esimees

Eesti Muinsuskaitse Selts

53 494 304