Uudised

Eesti Muinsuskaitse Selts ootab ettepanekuid tublimate tunnustamiseks ja Karuteene medalile!

laine uudised-laine
21. märts 2022

Igas maakonnas, väikses ja suuremas linnas leidub inimesi, kes panustavad oma aega, teadmisi ja sageli ka isklikku raha Eesti rikka kultuuripärandi hoidmiseks, oma kodukoha ajaloo talletamiseks, kultuurilooliste ja meile oluliste paikade eest hoolitsemiseks.

Võibolla on see tuletõrjuja, keda võiks tunnustada, priitahtlik päästja, kelle tubli töö on ära hoidnud mõne märgilise hoone kahjustamise või suisa hävingu?

Võibolla väärib tunnustust juuksur, kes enne või pärast põhitööd leiab aega käia talgutel ja osa võtta muinsuskaitseliikumisest?

Võibolla teate oma kandis raamatukoguhoidjat, kes on varunud hea valiku kirjandust teie kodukoha ajaloo kohta ja nõustab lugejaid ajalooga tutvust tegema?

Võibolla rõõmustab silma mõne koduomaniku kenasti korda tehtud ajalooline väärt hoone või suure hoole ja tarkusega hooldatud esivanemate ilu- ja tarbeaed?

Palun saatke oma ettepanekud, keda tubli töö ja vabatahtliku panuse eest tunnustada. 

Palume ettepanekud saata kirjalikult, märkides ära kanidaadi nime, lühikese põhjenduse ja kontaktandmed. Tähtaeg 4. aprill.

Samaks ajaks ootame ka ettepanekuid Karuteene medali kandidaatide kohta.

KES ON MEILE TEINUD KARUTEENE?

Kas tead kedagi, kelle hoolimatuse või ahnuse tõttu mõni ajalooline maja laguneb? Või on kellegi rumaluse tõttu ohus meie väärt elukeskkond, sest sinna sokutati sobimatu hoone? Kus märkad, et Eesti kultuuripärandit kahjustab omakasu? Kas teeb tusaseks, kui keegi oma ametiseisu ära kasutades meie pärandit kahjustab, traditsioone kergekäeliselt hülgab või muinsuskaitseliikumist takistab?

Eesti Muinsuskaitse Selts kutsub üles esitama kandidaate Karuteene medalile.

Karuteene medali asutas Eesti Muinsuskaitse Selts 1997. aastal tõstmaks esile isikuid, organisatsioone ja institutsioone, kes pärandkultuuri väärtustava avalikkuse arvates on tekitanud suurt kahju Eesti ainelise kultuuri mälestistele, ajaloolistele traditsioonidele ning institutsioonidele.

Kirjalik argumenteeritud taotlus Karuteene medali määramiseks palume esitada Eesti Muinsuskaitse Seltsi juhatusele 4. aprilliks aadressil info@muinsuskaitse.ee või Pikk 46 Tallinn 10133.

Eesti Muinsuskaitse Selts teeb Karuteene medali pälvinu nime ja tema karuteene teatavaks iga-aastase muinsuskaitsekuu avamisel 18. aprillil.

Igal kevadel tunnustab Eesti Muinsuskaitse Selts paljusid vabatahtlikke tubli töö ja vaevanägemise eest teenetemedalite ja tänukirjadega ning seab nende tegevuse kõikidele eeskujuks. Samas ei saa me mööda vaadata ka pärandit kahjustava tegevuse eest ning just seetõttu ongi asutatud Karuteene medal – juhtimaks avalikkuse tähelepanu mälestisi ja ajaloolisi traditsioone kahjustava tegevuse eest ja hoidmaks ära väärtegusid tulevikus.

Muinsuskaitse on meie tuleviku kaitse!