Uudised

Eesti Puuetega Inimeste Koda toob Eestisse Euroopa Ligipääsetavuse direktiivi arutelu.

laine uudised-laine
6. oktoober 2017
Eesti Puuetega Inimeste Koda (edaspidi EPIKoda) arutleb 6. oktoobril  kell 11.00-16.00 Tartu Ülikooli Narva Kolledžis (Raekoja plats 2, Narva) ja 7. oktoobril kell 9.00-12.30 Tallinnas Hotell Park Inn (Toompuiestee 27, Tallinn) toimuval rahvusvahelisel konverentsil „Euroopa ligipääsetavuse direktiiv – muudame ligipääsetavuse reaalsuseks“ e-teenuste ligipääsetavuse küsimusi.  

Euroopa Ligipääsetavuse direktiivi eelnõu keskendub e-teenuste nagu e-kaubandus, makseterminalid, piletimüügi- ja registreerimisautomaadid, telerid ja teleprogrammid, e-raamatud, nutiseadmete jm ligipääsetavusele. 

EPIKoja tegevjuht Anneli Habicht: „Ligipääsetavuse direktiivi sisu tugineb Euroopa Komisjoni ettepanekule muuta Euroopa Liidus e-tooted ja e-teenused puuetega inimestele ligipääsetavamaks – see tähendab, et  automaatides ja internetis pakutavad lahendused peavad sobima kasutamiseks näiteks nägemis- ja kuulmispuudega inimestele, samuti olema kasutatavad ratastoolis liikujatele“. 

Rahvusvahelisel konverentsil kohtuvad ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide esindajaid, kelle igapäevatöös on oluliseks ülesandeks ligipääsetava keskkonna ja infovälja loomine.

„Ligipääsetava ja kõigile kasutajatele sobiliku keskkonna loomine ei ole alati lihtne, erinevatele kasutajatele on vaja erinevaid lahendusi, samuti napib erasektoril piisavalt teadmisi ja oskusi ligipääsetavate teenuste ja toodete disainimisel. Konverentsil otsimegi otsustajate, teenusepakkujate ja teenusekasutajatega üheskoos lahendusi,“  selgitab Habicht

Habicht lisab: „Käsitleme konverentsil ligipääsetavust laiemalt, mitte ainult Euroopa Komisjoni ettepanekut. Pöörame tähelepanu ka kohalikule tasandile ning vaatleme, kuidas jõuab arusaam ligipääsetavusest otsustajateni. Diskuteerime, kas ligipääsetavus on inimõigus ning kust läheb piir, millest alates võib öelda – seda lahendust saame või ei saa ellu viia.“

Konverentsi läbiviimist toetab Riigikantselei koostöös Kodanikuühiskonna Sihtkapitaliga, samuti Narva ja Tallinna linnavalitsused. Konverents kuulub Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ametlikku kavva, olles ainus Narvas toimuv sündmus. Kahel päeval kokku osaleb 200 inimest: valdkonna eksperdid Euroopa Liidu riikidest, Euroopa Komisjonist, Euroopa puuetega inimeste katusorganisatsiooni (European Disability Forum) juhid, puuetega inimeste organisatsioonide, avaliku ja erasektori esindajad Eestist. Konverentsi Narvas on võimalik jälgida ka otseülekandena – www.narva.ut.ee/otseylekanne

 Lisainfo: Anneli Habicht tel 56880320, e-post: anneli.habicht@epikoda.ee