Uudised

EMSL ja Praxis nõustavad vabaühendusi

laine uudised-laine
4. jaanuar 2016

EMSL koos Praxisega pakub vabaühendustele abi ja nõustamist järgmistel teemadel: rahastamise mitmekesisus, tõrjutud sihtrühmade kaasamine, ühenduste koostöövormid, infoühiskonna mõju ühenduste tegevusele. Andke oma nõustamissoovidest teada hiljemalt 8. jaanuariks!

Võimalik, et teil on vaja näiteks küsida välist arvamust mõne strateegilise suuna või otsuse suhtes: küsida soovitusi, kuidas mõnda juhtimistööriista või -meetodit oma tiimis või võrgustikus kasutada; küsida nõu, kuidas läbi mõelda ja kirja panna oma organisatsiooni mõjuahelat või arutada, kuidas leida uusi sihtrühmi ja neid motiveerida kaasa lööma.

Kui soovid asjatundjate nõu ja välist vaadet oma organisatsioonile, anna endast teada hiljemalt 8. jaanuariks info@praxis.ee või anna@ngo.ee.