artikkel

Eneseareng on mõnus ehk vabaühenduste tulevikujuhtide esimene lend lõpetas

laine
Foto: Karl-Kristjan Nigesen

2020. aasta suvel alustas vabaühenduste tulevikujuhtide arenguprogrammi I lend. Pärast aasta aega kestnud koolitusi, iseseisvaid projekte ning tööd mentoritega said 13 lõpetajat juuni alguses pidulikult kätte tunnistused. Küsisime neilt, mida sellest aastast kaasa võetakse.

Maria Laanjärv: Tulevikujuhtide arenguprogramm oli täis inspireerivaid kohtumisi, silmaringi avardavaid vestlusi, uusi mõtteid ja põnevaid kogemusi. Saime aasta jooksul programmist väga mitmekülgse teadmistepagasi erinevatest juhtidele vajalikest kompetentsidest, osa neist sai ka projekte läbi viies kohe proovile pandud. See võimaldas iseennast paremini tundma õppida, oma tugevusi näha ja nõrkustest hoolimata julgelt uutele väljakutsetele vastu astuda. Olen tänulik vabaühenduste juhtidele, kes meiega enda kogemuslugusid jagasid, koolitajatele, kes pikki päevi sisukalt läbi viisid, ja teistele programmis osalejatele, kellega pärast koolituspäevi veini ja lauamängu kõrvale maailmaasju sai arutada.

Nele Laos: Tänu arenguprogrammis osalemisele mõistan oma vajadusi, tööstiili ja potentsiaali palju paremini. Lennukaaslaste ja imetoreda mentori näol olen saanud uued sõbrad. Eneseareng on mõnus!

Triinu Tints: Minu jaoks oli vabaühenduste tulevikujuhtide arenguprogrammis osalemine selles mõttes elumuutev, et programmiga liitudes ei kujutanud ma tegelikult üldse ette, et mina võiksin olla eestvedaja, juht. Programmi lõppedes julgen öelda, et minu enesekindlus selles osas on kasvanud. Tänu programmis osalemisele olen mõistnud enda kui juhi rolli, mida ma varasemalt endaga seostada ei osanud, tegelikult isegi ei julgenud. Enne programmi algust oli minu jaoks kõige uudsem sõna huvikaitse ja võõram kompetents huvikaitsetegevuse juhtimine. Ma ei olnud sellele kunagi mõelnud, tõtt öelda ma isegi ei teadnud, mida see täpselt tähendab. Ja oi kui hea meel on mul praegu öelda, et tänu programmile sain sellest lähemalt teada ning avastasin, et see on asi, mis mulle tõeliselt huvi pakub ning korda läheb. 

Programmi lõppedes olen jõudnud südamesoovi ja eesmärgini, et MTÜ, milles tegutsen, oleks õnnelik organisatsioon – usalduspõhine, inimesekeskne, läbipaistev. Selline, kus iga liige on väärtuslik ning väärtustatud. Tänan südamest vabaühenduste tulevikujuhtide programmi eestvedajaid, koolitajaid ning kaasõppureid. Eriline tänu läheb minu mentorile, kes mind toetas ja vajadusel väärtuslike nõuannetega varustas. 

“Tänu programmis osalemisele olen mõistnud enda kui juhi rolli, mida ma varasemalt endaga seostada ei osanud, tegelikult isegi ei julgenud.”

Susanna Veevo: Tulevikujuhtide arenguprogramm sai oluliseks pidepunktiks minu juhiteekonna algusfaasides. Alustasin programmi värske näona nii vabakonnas kui juhina ja sain tänu programmile kiiresti sisse elada. Minu suurim hirm oma meeskonda juhtides on olnud, et mu pädevuste lagi tuleb kiiresti kätte ja jään ise organisatsiooni arengule jalgu. Tänu Tulevikujuhtide programmile võisin kindel olla, et kasvasin ise vähemalt sama kiiresti kui mu tööülesanded. Aastaga on arenenud mu kahe-mehe-organisatsioon võimekaks suure meeskonna ja sotsiaalse mõjuga ühenduseks ning ise hakkan ka vaikselt uskuma, et… äkki ma olengi päriselt juht!

Kristina Amor: Olen saanud juurde emotsionaalset teadlikkust, suurendanud töö kvaliteeti ja lahendanud paremini tööalaseid väljakutseid. Teadvustan enda käitumist ja selle võimalikku mõju teistele meeskonnaliikmetele. Juhi tööriist on tema isiksus. Selleks, et inspireerida teisi, tuleb kõigepealt inspireerida iseennast. Koolitaja Margo Mitt tõi välja, et me oleme “pillid”, mida saab häälestada. Mulle meeldis harjutus muuta negatiivsed mõtted positiivseteks mõteteks. Tuleb hoida distantsi, kui tuju on halb ning tulla meeskonna juurde alles siis, kui oled rahunenud. Iseennast saab häälestada, valides teadlikult välja pildid, mis loovad positiivse meeleolu.

Aega planeerides küsin endalt tihti: Kas minu tegevus muudab kellegi teise elu rõõmsamaks ja kergemaks? Nii tean, mis tegevused minu päevas on kõige olulisemad. Kuna tunnen rõõmu mängulistest ülesannetest, siis meeldis mulle TLÜ andragoogika praktikandi Marika Jahilo mäng, mille käigus tuli leida oma nime esitähega haakuv sõna, mis kirjeldab juhtimisstiili, kuhu soovin välja jõuda – Kristina Kaasav. Teadvustan enda rolli organisatsioonikultuuri kujundamises. Mulle meeldib mõtteviis, et “tegijal juhtub”, “ärme vihastame”, “imestame”, “me oleme targemad kui varem, sest teame, kuidas asjad ei toimi”. Soovin julgustada ühiselt saavutama paremaid tulemusi, kaasates kogukondasid, ettevõtteid ja teisi organisatsioone.

“Aastaga on arenenud mu kahe-mehe-organisatsioon võimekaks suure meeskonna ja sotsiaalse mõjuga ühenduseks ning ise hakkan ka vaikselt uskuma, et… äkki ma olengi päriselt juht!”

Ott Oja: Tulevikujuhtide programm oli minu jaoks väärtuslik enda töö lahtimõtestamisel. Alustasin vabaühenduse juhina tööd vahetult enne programmi algust ning kuigi enda arendamine juhina ei lõpe kunagi, sain viimase aastaga kindlasti kätte paljud baasteadmised ning vajalikud arengusuunad, et ennast ja oma organisatsiooni tugevamaks ehitada. Minu jaoks oli kahtlemata olulisim õppida täpsemalt huvikaitse kohta, et edasist arendust paremini planeerida ning näha suures väljakutses väikseid samme.

Ehti Järv: Nagu ka suur osa programmist rõhutas, siis hea juht on justnimelt ennast juhtiv juht. Nõustun selle väitega ning esmajoones saingi kinnitust varasematele mõtetele ja kogemustele – tuleb endaga tööd ja vaeva näha. Pidevalt. Tulevikujuhtide programmiga liitumine ja samal ajal uuele tööle siirdumine olid head “uuelt lehelt” alustamiseks – tegelda enesearendamisega, mõelda aja- ja stressijuhtimisele, valmistada end ette uues rollis ning samas ka valdkonda kombata. Lisaks olid igakuised kohtumised arenguprogrammis natuke nagu tugigrupi kohtumised. Jagati õnnestumisi ja ebaõnnestumisi, sai nutta ja naerda koos teistega.

Katre Tatrik: Liitusin programmiga, et teada saada, mida vabaühendus endast päriselt kujutab, ja õppida, kuidas on võimalik selle kaudu maailma paremaks muuta. Kuna suured asjad saavad alati alguse väikestest, siis hindan suurt isiklikku arengut, mida programm mulle jooksul võimaldas – olen täna kindlasti parem mina ja aktiivsem ning teadlikum kogukonna liige kui ma olin aasta tagasi.

“Kes ei oska iseenda mõtteid, tundeid ja tegevusi kõrvalt vaadata ja teadlikult suunata, ei suuda tõenäoliselt ka teisi inimesi juhtida.”

Silver Sillak: Sahtlipõhja kuhjunud arvukaid märkmepabereid korrastades üllatusin isegi, kuivõrd tervikliku ja praktilise tööriistakasti arenguprogrammi vältel erinevatelt koolitajatelt kogutud põhimõtted ja mudelid moodustavad. Juhtimist mõtestati piisavalt laialt ning selle kõrval pöörati palju tähelepanu ka huvikaitsele, mis aitas teha vabakonda siirdumise minu jaoks võimalikult lihtsaks. Kesksel kohal oli ka enesejuhtimine, sest kes ei oska iseenda mõtteid, tundeid ja tegevusi kõrvalt vaadata ja teadlikult suunata, ei suuda tõenäoliselt ka teisi inimesi juhtida. Õpitu kõrval teadvustasin omale samas ka seda kõike, mida ma veel ei tea ega oska. Mõnel juhul nõuab uute oskuste lihvimine lihtsalt palju harjutamist ning arenguprogramm andis selle jaoks hädavajaliku tõuke. Teisalt aga küsin nüüd endalt tihemini, kas ma teen ainult tõeliselt vajalikke asju, kas ma teen neid võimalikult tõhusalt ja kas keegi teine võiks neid minust hoopis paremini teha. See on aidanud vähendada tööstressi ja samal ajal loodetavasti suurendada oma töö mõju, sest kõike ei saa ega peagi oskama.

Kadri Kaarlep: Tulevikujuhtide arenguprogramm jõudis minuni nii mõneski mõttes väga valel ajal, samas jälle täiesti õigel ajal. Alustasin mitut uut asja korraga, seega ei osanud ette näha kõiki neid väljakutseid, mida aasta minu ja maailma laiemalt jaoks varunud oli. Seetõttu tunnen praegu, et ehk ei suutnud ma anda endast maksimumi programmist saadud teadmiste ning oskuste rakendamisel, kuid ometi olen üdini õnnelik, et see kõik minuni jõudis ning et ma sellest osa sain.

Tulevikujuhtide arenguprogrammis osalemine avardas mu maailmapilti, pani mind mõtlema kõigele sellele, mis maailmas veel on ja millised on minu võimalused. Sain tuttavaks väga paljude suurepäraste ning huvitavate inimestega, kes muutsid programmi minu jaoks veelgi tähendusrikkamaks ning kelle jagatud kogemused ja ideed andsid õpitule inimliku vaate. Minu teadmised kolmandast sektorist ning selle rollist ühiskonnas suurenesid tuhandekordselt, ning lisaks vabaühenduste rolli selginemisele sain tänu programmis osalemisele väga hea ülevaate ka erinevate sektoride koostöövõimalustest ning vajalikkusest. 

Soovitan programmi kandideerida kõikidel aktivistidel, kes soovivad saada paremaks inimeseks. Kui enne programmi läbimist rääkisin naiivselt maailma muutmisest, siis nüüd tean, et kõigepealt tuleb soovitud muutus ise läbi teha. Seejärel saab enda kaudu hakata muutma pisiasju oma elus, oma ümbruses. Mitte liiga palju, mitte liiga suurte sammudega. Ja vahel polegi vaja asju muuta, vaid hoopis õppida neid aktsepteerima. 

Anna Toots: Maarja külas on ütlemine “tee tööd, aga ära näe vaeva”. Tulevikujuhtide koolitusel osalemisega on mul just seesugune tunne. See oli mõnus eneseavastuse teekond. Olen julgem, sest programm avas juhtimisest erinevaid tahke, kuuldud lood ja näited jäid inspireerivalt kõlama. Avastasin ennast ning mul on tuleviku jaoks hea tööriistakohver.

Liis Härma: Kas te teate seda tunnet, kui mõni märk elus tundub nii õige, et järgnete sellele koheselt ja selle tulemusena lahvatab asjaolude jada, mis viivad teid uskumatule teekonnale, kujundades teie elu ja suhted täiesti uuele tasemele? Tulevikujuhtide koolitus on minu jaoks avaldanud just täpselt sellist mõju. Ma olen terve elu töötanud erasektoris ja mul ei olnud ausalt öeldes aimugi, mida kujutab endast kodanikuühiskond ja vabaühenduste töö. Viimase aasta jooksul olen saanud nii meeletult palju uusi teadmisi, erinevaid kogemusi ning tohutul hulgal suurepäraseid kontakte oma võrgustikku! Tänu vabaühendustele sattusin MTÜsse Peaasjad ning tänu Peaasjadele teen tööd, mida armastan!

Aitäh kõigile ägedatele osalejatele! Kandideerimine tulevikujuhtide arenguprogrammi II lendu algab augusti lõpus. Infot leiab www.tulevikujuhid.ee ja kodanikuühiskonna nädalakirjast.

Projekti rahastab EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.