Uudised

Garage48 kutsub mõttetalgutele “Tuleviku Tallinn”

laine uudised-laine
16. jaanuar 2017
Ühine Garage48 Mõttetalgutega, et aidata kaasa ideede ja lahenduste leidmisele ilusale Tallinnale! Mõttetalgud toimuvad 21. jaanuaril LIFT99 ruumides Telliskivi Loomelinnakus, eesmärgiks on julgustada üritusel osalejaid pakkuma ideid ning koos mentorite ja juhendajatega neid valideerima ja leidma võimalikke lahendusi Tuleviku Tallinn jaoks.

Mentorite/ekspertidena on üritusel kaasa rääkimas teiste seas ka Toomas Haidak (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi Transpordi ja investeeringute osakonna juhataja), Helen Sildna (Tallinn Music Week peakorraldaja), Rasmus Rask (La Muu & Uuskasutuskeskuse asutaja), Teele Pehk (Linnalabori urbanist), Rainer Vakra (Sotsiaaldemokraatlik Erakond) jt.

Valdkonnad, milles kutsutakse üles kaasa mõtlema:

– HARIDUS (lasteaiad, koolid, elukestev õpe, kaasav haridus, kodanikualgatuse haridus, jne.)

– SOTSIAALKAITSE (sotsiaalteenused, arstiabi, tervis, eakate võimalused, töö ja töötus jne.)

– KOOSLOOMELINE LINNAPLANEERIMINE (osalusdemokraatia, kaasaegsetest põhimõtetest lähtuv ruumiline areng, koostöö linnaplaneerimisel, kodanikualgatuste ja kogukonnategemiste soosimine jne.)   

– SÄÄSTLIK LIIKUVUS (inimeste liikumise võimaldamine eeskätt ühistranspordi ja kergliikluse kaudu, teede-tänavate avalik planeerimine jne.)

– AVALIK LINNARUUM (teede ja tänavate, majadevahelise ruumi ja mereääre jalakäijasõbralikkus ja aja veetmise mõttes meeldivus; tühjade kruntide ja hoonete vahekasutus, ruumieksperimendid pikaaegsete ruumimuudatuste paikapanemiseks jne.)  

– VABA AEG, SPORT, KULTUUR (huvitegevus, sportimisvõimalused, noorsootöö, kultuuriteenused jne.)

– KONKURENTSIVÕIMELINE PEALINN (startupid ja tehnoloogiasektor, ettevõtlus, (välis)investeeringud, teadus- ja arendustegevus, tööhõive jne.)

Workshopi sessioon on mõeldud kõigile, kellel on huvi kaasa aidata linna tuleviku planeerimisel ning kes sõltumata oma taustast ja oskustest tahab panustada lahenduste leidmisel. Kutsutud on osalema tallinlased, eksperdid, tudengid, praktikud, teadurid, ettevõtjad, arendajad, insenerid, projektijuhid, turundajad ja kõik teised spetsialistid.

Registreeri ennast üritusele ning ole üks Tuleviku Tallinna mõjutajatest! Üritus on osalejatele tasuta.

Tuleviku Tallinna mõttetalgute koduleht.

Üritus Facebookis.