artikkel

Hea Kodaniku klubi järelkaja

laine
17. oktoober 2022
Foto:

6. oktoobril toimunud Hea Kodaniku klubis “Kuidas leida ja juhtida raha?” osalesid Teibi Torm (Tagasi Kooli, Tuleviku Tegijad, Asendusõpetaja) ja Helina Loor (Eesti Väitlusselts, SpeakSmart) vestlust juhtis Pirkko Valge (Heateo Sihtasutus). Toome välja mõned peamised kõlanud mõtted ja soovitused, kogu vestluse salvestust saab vaadata siin.

Sissejuhatusena tutvustasid osalejad oma organisatsioonide tulumudeleid. Soovitusena jäi kõlama 75-25 põhimõte ehk ühest rahastusallika liigist võiks tulla 75% vajalikust tulust, mis annab organisatsioonile stabiilsuse, 25% võiks vastavalt vajadusele ja võimalustele otsida teistest allikatest. Oma teenuseid müües on mõistlik varieerida, kellele müüa, et paremini üle elada võimalikud kriisid või muud probleemid. Sama kehtib tegelikult kõigi rahastusallikate kohta – mitmekesised allikad tagavad paindliku ja jätkusuutliku rahastuse.

Projekte kirjutades tuleb silmas pidada, kas tingimused on organisatsiooni tegevuse jaoks mõistlikud, et sinu fookus ja eesmärgid ei nihkuks projekte ellu viies paigast ning et projektid ei võtaks liiga palju inimeste aega.

Väljakutsena tõid osalejad välja juba mõnda aega tegutsenud ja hästi toimivale organisatsioonile toetuste leidmise, toetatakse alustajaid ja uute teenuste loojaid, kuid olemasolevate tegevuste toetamiseks võimalusi napib. Seega tasub juba tegevust alustades läbi mõelda, kuidas organisatsioonis jätkusuutlikult majandada.

Kõik osalejad nõustusid, et tuleks normaliseerida palgast rääkimist, spetsialistidele turule vastaval tasemel palga maksmist ja tööaegadest kinnipidamist. Algatajad ja juhid ei pea tegema vabatahtlikku tööd ja ületunde, vaid saama õiglast töötasu.

Teibi, Helina ja Pirkko soovitused alustavale algatajale:

  • Usalda iseennast ja tee seda, mida sa ise tahad teha.
  • Ole julge, katseta erinevaid asju ja ole valmis vastavalt tulemustele ümber otsustama.
  • Otsi endale mentor, kelle käest nõu küsida ja õppida.
  • Hoia fookust, ära raiska jõudu kõrvaliste tegemiste peale.
  • Anna endale aega, õppetunnid tuleb läbi teha.