HEAD TEEVAD: Bocca, Chedi, Bocca Pescheria, La Bottega, Tchaikovsky, Ö, Kaks Kokka, Umami, Leib Resto & Aed, NOA, Tuljak, OKO, Kohvik Komeet, Ribe, Platz, Carmen Cafe, Al Bastione, Nõmme Jaamarestoran Elsa, Restoran Farm, Dominic, Rucola Restoran & Pizzeria, Sfäär, Kuldmokk, Mimosa, Restoran Spot, Neikid Resto ning Restoran Café Swiss.

Tule koos sõprade või perega ja nautige head toitu koos SOS Lasteküla laste ja perede jaoks olulise heateoga. Iga laps on erinev ja nii vajab ka iga laps erinevat toetust. Osad lapsed vajavad toetust koolitarvete soetamisel, teised huvialaringides käimiseks, kolmandad abiõpetajat, neljandad logopeedi abi jne. Selleks, et lapsest kasvaks elus hakkama saav noor, vajab ta head haridust ja võimalust tegeleda hobidega.

SOS Lastekülades- ja noortekodudes, mis asuvad Juurus, Keilas, Põltsamaal, Narva-Jõesuus ja Tallinnas elab täna 201 last, kes kõik soovivad osaleda huvialaringides.

SOS Peretugevdusprogrammi 234 lapsele korraldatakse õpiabitunde, et nad saaksid õppimises taas järje peale.

SOS Haridusprogrammis osaleb 350 last ning neile võimaldatakse koolipsühholoogi ja abiõpetajate tuge.

Üheskoos suudame muuta paljude laste tulevikku.

Heategevuspäeva kohta saad kõige värskemat infot Facebookis.

Juhul, kui soovid teha annetuse SOS lastekülade ja SOS peretugevdusprogrammi laste haridustee toetuseks, saad seda teha SIIN.