Uudised

HEAK kutsub MTÜ raamatupidamise koolitusele

laine uudised-laine
12. oktoober 2015

Reedel, 13.novembril 2015 kell 10:00-17:00 toimub Tallinnas Omavalitsusmajas (Sirge 2, juhised saabumiseks) MTÜ raamatupidamise koolitusele, et anda  osalejatele ülevaade MTÜ raamatupidamise põhinõuetest.

Osalustasu: 45 eurot 23. oktoobriks registreerunutele, 55 eurot 6. novembriks registreerunutele. Hind sisaldab koolitusmaterjale, 2 kohvipausi ja lõunat. Korraldajad väljastavad registreerimise järgselt arve, mis tuleb tasuda enne koolituspäeva.

Registreerimine: Hiljemalt 6. novembriks või grupi täitumiseni, täites alloleva ankeedi.

Koolitaja: Siiri Einaste, Majanduskoolituse OÜ ja Arengurõõm OÜ juhataja, konsultant ja koolitaja.
Siiril on töökogemus raamatupidamises, finants- ja projektijuhtimises, erinevate toetuste taotlemises ja toetustaotluste menetlemises, eksperdina tööhõiveprojektides ning mitmetes avaliku-, mittetulundus- ning erasektori koostööprojektides. Tal on koolitaja- ja nõustamiskogemused alates 1995. aastast. Siiri on nõustanud enam kui saja äriplaani koostamist, olnud mentor nii Tallinna kui Tartu Mentorklubis, nõustanud mittetulundusühinguid ja sihtasutusi finantsjuhina Kodanikuühiskonna Sihtkapitalis. Siiri on Eesti Konsultantide Assotsiatsiooni ja Eesti Kvaliteediühingu liige. Ta on läbinud andragoogi (täiskasvanute koolitaja) koolitusprogrammi ja omab NLP Practitioner sertifikaati.

Koolituskava:

10:00-11:30 Raamatupidamise korraldamine: Eesti raamatupidamise Hea Tava;  raamatupidamise põhimõisted; majandustehingute dokumenteerimine; algdokumentide nõuetekohane vormistamine; raamatupidamise sise-eeskirjad; nõuded projektide raamatupidamisdokumentatsioonile

11:30-11:45 Kohvipaus
11:45-13:15 Raamatupidamise korraldamine
13:15-13:45 Lõuna

13:45-15:15 Majandusaasta aruanne: tegevusaruanne; lühiülevaade põhiaruannetest – bilansi, tulemiaruande, rahavoogude aruande ja netovara muutuste aruandest

15:15-15:30 Kohvipaus
15:30-17:00 Maksustamine: kulude ja väljamaksete maksustamine; maksuvabad kulud ja väljamaksed

Koolitus sisaldab nii teoreetilist õpet kui ka praktilisi harjutusi ja ülesandeid ning koolitusmaterjale.

Lisainformatsioon:
Külli Vollmer
kylli@heak.ee või tel 6566 522.