Uudised

Hõimuklubi: kas eelmine aasta oli liivi aasta?

laine uudised-laine
23. jaanuar 2017
Kolmapäeval, 25. jaanuaril kell 17.00 toimub Eesti Keele Instituudi suures saalis (Roosikrantsi 6) Hõimukubi: “Kas eelmine aasta oli liivi aasta?”

Keeleteadlane ja akadeemik Karl Pajusalu tutvustab nelja 2016. aastal ilmunud väljaannet liivi keelest ja kultuurist: E. Winkleri ja K. Pajusalu koostatud monograafiat A. Sjögreni salatsiliivi talletustest, eesti ja soome-ugri keeleteadlaste ajakirja liivi erinumbrit, E. Vääri liivi uurimuste kogumikku ja liivi aastaraamatut. Viimasest loeb Pajusalu ka Kempi Karli laias Euroopas kirjutatud salatsiliivi luuletusi koos eestikeelsete tõlgetega.

Korraldajad:
MTÜ Fenno-Ugria Asutus www.fennougria.ee
Eesti Keele Instituut www.eki.ee

Toetavad:
Tallinna Kultuuriväärtuste Amet
Eesti Kultuurkapital
HTM hõimurahvaste programm

Kõik huvilised on oodatud! Üritusest osavõtt on prii.