Uudised

Hõimuklubi: Soome-ugri helid – traditsioon? inspiratsioon! innovatsioon…

laine uudised-laine
4. aprill 2018
Fenno-Ugria hõimuklubide sarjas kolmapäeval, 4. aprillil kell 17.00 Eesti Keele Instituudis annab ehtekunstnik Kärt Summatavet oma ettekandes ülevaate soome-ugri mütoloogilise maailmapildi sümbolitest, värvidest ja muistsetest lugudest, mis on teda inspireerinud ning millest on sündinud rahvusvaheliselt tunnustatud innovatiivsed leiutised.

Kunstnik Kärt Summatavet rõhutab kunstnike Kristjan Raua ja Ants Laikmaa eeskujul, et esivanemate looming on nagu aabits, millesse tuleb süveneda, et sealt inspiratsiooni ammutada. „Mind vaimustab, et juba sada aastat tagasi loodi hinnaline ja omanäoline aluspõhi professionaalse kunstihariduse meetodile, mis ühendab teaduse ja kunstiloomingu välitöö, mida eksperimentaalselt katsetada tuleviku elamusmaastike kujundamisel. Kunstniku välitööl kogutud teadmised, elamused, kogemused ja kujutlusvõime ühinevad loomeprotsessi ajal eriliseks sümbolite ja märkide keeleks, milles “kirjutamine” ja “kõnelemine” eeldavad visuaalse emakeele põhjalikku tundmist.“

Summataveti sõnul meeldib talle n-ö linnukeeles kõnelda ja arhailisi kultuuritekste uuel moel interpreteerida. Interpreedi, jutuvestja, leiutaja, maailmakodaniku, looja, ümiseja, uurijana nähtamatuid hingemaastikke ka teistele nähtavaks teha.

Kärt Summatavet on diplomeeritud ehtekunstnik (ERKI 1982–1987), kes on saanud disaini- ja kunstialase kõrghariduse Eesti ja Soome ülikoolidest. 2005. aastal kaitses ta Helsingis Aalto ülikooli disainiteaduskonnas doktorikraadi (PhD) kõrgeima akadeemilise hindega laudatur. Summatavet on Kristjan Jaagu stipendiaat ja Aalto ülikooli priimusdoktor, ta kuulub Eesti Disainerite Liidu juhatusse ja on mitmete rahvusvaheliste teadusajakirjade ja konverentside eelretsensent. Alates 1991. aastast on ta õpetanud tudengeid Eesti kunstiakadeemias, Tartu ülikoolis, Aalto ülikoolis Soomes ja Guangdongi tehnilise ülikooli tööstusdisaini osakonnas Hiinas.

Fenno-Ugria korraldab alates 2001. aastast klubiõhtuid, kus astuvad üles hõimurahvaste, nende kultuuride ja keeltega tegelevad inimesed. Hõimuklubid toimuvad koostöös Eesti Keele Instituudiga. Korraldamist toetavad Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Eesti Kultuurkapital ja HTM hõimurahvaste programm.

Järgmine hõimuklubi toimub Eesti Keele Instituudis 18. aprillil, kui liiviteemalisel õhtul kõnelevad keeleteadlased Miina Norvik ja Tuuli Tuisk.

Kõik huvilised on klubisse oodatud ja üritusest osavõtt on prii!

Lisateave:

Fenno-Ugria Asutus

Jaak Prozes

644 5119
info@fennougria.ee
www.fennougria.ee