Uudised

Infopäev ja taotlusvoor täiskasvanute võtmepädevuste arendamiseks

laine uudised-laine
20. juuni 2016

Sihtasutus Innove ja Haridus- ja Teadusministeerium avavad 27. juunil taotlusvooru, kust saab taotleda toetust täiskasvanute võtmepädevuste arendamiseks ja õpihoiakute parandamiseks. Projektitegevuste sihtgrupp on põhi- või keskhariduseta ning erialase ettevalmistuseta ja elukestvas õppes  vähem osalevad täiskasvanud.

Taotlusvoor „Täiskasvanute võtmepädevuste arendamine“ on avatud 27. juunist kuni 17. augustini 2016. Toetust saab taotleda võtmepädevusi arendavate koolituste läbiviimiseks ning erinevateks sihtgrupi esindajaid õppimise juurde toovateks tugitegevusteks. Samuti toetatakse koolitajate koolitus- ja arendustegevusi. 

Innovest on oodatud toetust taotlema era- ja avalikõiguslikud juriidilised isikud ning riigi või kohaliku omavalitsuse asutused (välja arvatud kutseõppeasutused ja üldhariduskoolid). Taotlejal peab olema viimase 7 aasta jooksul vähemalt 3-aastane kogemus täiskasvanuhariduse valdkonna projektide läbiviimisel. Soovi korral võib projekti kaasata ka partnereid, sel juhul peab partner olema täienduskoolitusasutuse pidaja või sellega võrdsustatud isik või asutus. 

Taotluste esitamine toimub struktuuritoetuse e-keskkonnas https://etoetus.struktuurifondid.ee alates 27. juunist.

Taotluste esitamise tähtaeg on 17. august 2016 kl 17.00. 

Huvilistele toimub 28. juunil Tallinna Ülikooli konverentsikeskuses taotlusvooru tutvustav infopäev.

Lisainfo taotlusvooru kohta ja infopäevale registreerumine: www.innove.ee/struktuuritoetused/votmepadevused