Uudised

Inimõiguste keskus otsib mitmekesisuse päeva koordinaatorit

laine uudised-laine
21. jaanuar 2016

Eesti Inimõiguste Keskus otsib koordinaatorit, kes aitaks ja toetaks 13. aprillil toimuva mitmekesisuse päeva korraldamisel. 

Mitmekesisuse päeva koordinaatori tööks on:

mitmekesisuse päeva ettevalmistamine ja läbiviimine vastavalt mitmekesisuse päeva tegevuskavale;
suhtlus partneritega (era, avaliku- kui ka kolmanda sektori organisatsioonidega);
pakkumiste võtmine, hinnavõrdluste tegemine;
kohtumistel osalemine ja erinevate ürituste korraldamine;
informatsiooni ja materjalide jagamine, logistika;
muud jooksvad ja assisteerivad ülesanded.

Kandideerimisel aitab kaasa:

vene keele oskus vähemalt suhtlustasandil;
eesti keele oskus vähemalt suhtlustasandil;
hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
varasem ürituste korraldamise, koordineerimise või assisteerimise kogemus.

Pakutakse:

paindlikku tööaega;
ligipääsetavat kontorit Tallinna kesklinnas;
toetavat ja sõbralikku töökeskkonda;
osalist tööaega (0,5 kohta), kolmeks kuuks (veebruar – aprill)
brutopalka 535 eur kuus

Tööle asumine 1. veebruarist.

Kandideerima on oodatud kõik inimesed sõltumata soost, vanusest, nahavärvusest, etnilisest või sotsiaalsest päritolust, usutunnistusest või veendumustest, poliitilistest või muudest arvamustest, rahvusvähemusse kuulumisest, varalisest seisundist, sünnipärast, puudest või seksuaalsest sättumusest.

CV koos motivatsioonikirjaga saada hiljemalt 27. jaanuariks 2015 aadressile info@humanrights.ee.

Lisainfo:
Egert Rünne
egert.rynne@humanrights.ee
644 5148

Eesti Inimõiguste Keskus on avalikes huvides tegutsev sõltumatu sihtasutus, mille eesmärgiks on edendada inimõiguste kaitset Eestis ja mujal.