Uudised

Kaasamiskoolitus Rakveres 22-23.10 ootab huvilisi

laine uudised-laine
19. oktoober 2015

Veel on võimalus registreeruda tasuta koolitusele”Koostegemise jõud. Kuidas kaasata inimesed kogukonna hüvanguks koos tegutsema?”, mis toimub Rakveres 22.10.2015–23.10.2015 (16 akadeemilist tundi).

Koolitusele on oodatud kohaliku tasandi otsusetegijad, arvamusliidrid, arendusnõunikud, avaliku ruumi planeerijad, tervisedendajad, ettevõtjad, korrakaitse-, kultuuri-, noorsootöö-, sotsiaaltöö- jt valdkondade esindajad väljaspool tervishoiusektorit ning kogukonna aktiivsed liikmed.

Kahepäevase koolituse eesmärk on teadvustada, et elanike omavaheline koostegutsemine aitab luua/säilitada tervet ja õnnelikku kogukonda, kus inimesed tahavad elada – see omakorda toetab kogukonna jätkusuutlikku arengut ja heaolu. 

Koolitajateks on Krista Habakukk (Eesti Külaliikumine Kodukant) ja Triin Sokk (Tervise Arengu Instituut).

Koolitusteemad

  • Elanike heaolu ja tervist mõjutavad tegurid ning tegutsemispõhimõtted nende tegurite mõjutamisel
  • Enese positsioneerimine kogukonna heaolu loomises – mis on minu roll?
  • Kogukonna probleemide ja ressursside kaardistamine
  • Partnerite ja sidusrühmade kaasamise meetodid (sh tõhus kommunikatsioon) ja põhimõtted koostöövõrgustiku loomiseks
  • Koostöövõrgustike säilitamine ja arendamine

Koolitus on tasuta. Vajadusel kaetakse ka osalejate ööbimiskulud.

Koolitust korraldab Tervise Arengu Instituut ning seda rahastatakse Norra toetusest 2009–2014 Rahvatervise programmi raames.

Täpsem informatsioon ning registreerumine:

http://www.terviseinfo.ee/et/sundmused/details/1372-koostegemise-joud-kaasamine

Registreerumise tähtaeg on hiljemalt 21.10 või kuni kohtade täitumiseni.

Lisainfo: Alo Raieste
Tel 659 3927
E-post: alo.raieste@tai.ee
Tervise Arengu Instituut