Uudised

Kas sinu ühendus on vabatahtlike vastuvõtmiseks valmis?

laine uudised-laine
Eha Paas, Anu Viltrop | 27. märts 2017
Kodukandi vabatahtliku tegevuse valdkonna juht Eha Paas tõdeb Vabatahtlike Väravas, et Swedbanki ja Eesti Tööandjate Keskliidu kampaania Annetame aega! tuhanded uued vabatahtlikud esitavad väljakutse heategevusorganisatsioonidele. Kampaaniaga kutsutakse ettevõtete töötajaid aastas ühel tööpäeval minema appi mõne heategevusühenduse juurde.

Kas ühenduse seisukohalt on taoline kampaania korras vabatahtlikuks tulemine mõistlik, kas niimoodi tehakse ära midagi ühenduse heaks või laiemalt ühiskonnale olulist või on see nö vabatahtlikkuse turismi edendamine?

Heategevusorganisatsioonile võib vabatahtlike annetatud aeg tähendada väga palju. Raeküla kogukonnakeskuse eestvedaja Piia Karro kinnitab, et aja pakkumine tähendab ühenduse jaoks hoopis enamat kui äratehtud tööd: „Ma ei oska seda tegelikult sõnadessegi panna, mul tõuseb kananahk ihule, kui mõtlen et keegi tuleb ja tahab lihtsalt aidata! See on nii suur väärtus!“ Vabatahtlikest sünnib palju head ka avalikus sektoris. Näiteks Pärnu linna allaasutuse, eakate avahoolduskeskuse juhataja sõnul on ligi 40-st ringijuhendajast pooled vabatahtlikud. Ilma vabatahtliketa suudaks avahoolduskeskus pakkuda eakatele poole vähem tegevusi.

Tegelikult sõltub väga palju vabatahtlikke vastu võtvatest ühendustest. Ettevõtte töötajaid talgu korras vastu võtvad organisatsioonid peavad kindlasti läbi mõtlema, millist abi saavad sisuliselt võõrad inimesed ühe päeva jooksul pakkuda. Eestis on tuua julgustavaid näited, kus sedasi on ära tehtud suur hulk praktilisi töid, mis ühendustel endil oleks võtnud palju enam aega või oleks jäänud raha või aja puudusel suisa tegemata. Näiteks on ettevõtte kollektiivid aidanud korda teha matkaradu, pakkunud asjakohaseid tegevusi laste leinalaagris või laste varjupaigas, ehitanud loomade varjupaigas koerakuute jne. Vabatahtlike kaasamisest peaks sündima sünergia, et lisaks tehtud tööle sünniksi uusi kontakte ning ühist talgusuppi süües ja juttu ajades tekiksid üha uued värsked ideed. Ideaalis võiks kampaaniast sündida pikaajalisem suhe ning vabatahtlik võiks tahta tulla tagasi, kas koos töökollektiiviga või omal käel.

Hoopis kehvasti on lugu aga siis, kui ettevõttest tulevate vabatahtlike meeskondade tarvis hakatakse eraldi sündmusi välja nuputama ning üritusest saab ühenduse jaoks peavalu ning lisakoormus. Vaata mispidi tahad: vabatahtlike kaasamine ühendustes (olgu siis tegemist heategevusele suunatud ühenduse või muu ühendusega) eeldab läbi mõtlemist ja planeerimist. Ühendus peab läbi mõtlema, milliseid ülesandeid saab vabatahtlikele anda, kui palju vabatahtlikke abistamiseks vaja läheb, milliste oskuste, teadmiste ja väärtustega inimesi oodatakse. Samuti peab ühendusel olema kindel inimene kes vabatahtlike meeskondade jaoks tööplaani ette valmistab, nad vastu võtab, neid kohapeal juhendab ning tegevuse suuremasse pilti asetab. Kokkulepped ja ootused tuleb ühendusel ja ettevõtte esindajal selgelt sõnastatud, tööd peavad ühendusel olema sujuvalt korraldatud ning vastama eelnevatele kokkulepetele: muidu on pettumus kerge tekkima.

Seega ei maksa heituda, kui üks või teine ühendus taolisest abipakkumisest ära ütleb. Ühendused on erinevad, nende töö spetsiifika ning võimalused on erinevad. Teinekord ongi ühenduse töö korraldatud sedasi, et suurele rühmale pole sobivaid tegevusi pakkuda.

Kindlasti aitab Annetame aega! kampaania tuua vabatahtliku tegevuse juurde uusi inimesi ning  nende kaasabil teha abivajajatele ja ühiskonnale olulisi asju. Suure tõenäosusega aitab see suurema hulga inimesteni viia vabatahtliku tegevuse mõtteviisi ning arusaamist, et hoolides ja märgates on elu hulga värvikirevam ja vahvam.

Loe siit ka kümmet soovitust aja annetajatele.