Uudised

Kes on hea kodanik?

laine uudised-laine
12. aprill 2016

ANU TOOTS: “Nii teadlase kui ka Anuna pean kõige olulisemaks, et inimene hooliks. Et tal poleks ükskõik, mis toimub tema enda, kodukoha või riigiga.”

KAIRI TOIGER: “Hea kodanik peaks austama oma riiki ja kui midagi on riigis kehvasti, siis mitte näitama näpuga, vaid mõtlema kaasa, kuidas asja paremaks teha. Hea kodanik oskab teha konstruktiivset kriitikat ja on viinud end teemaga hästi kurssi, samuti austab ta neid, kes mõtlevad teistmoodi, ja püüab aru saada teemast ka teisest vaatenurgast.”

URMO REITAV: “Olen igati päri hea kodaniku põhimõtetega, millest suur osa on ajas kestvad. Vajame inimesi, kes tulevad toime iseendaga ja lisaks enesega rahulolule panustavad ka kogukonnas ja ühiskonnas laiemasse toimetulekusse, rahulolusse ja arengusse.”

URMAS KRUUSE: “Ühelt poolt tähendab see lojaalsust, aga hea kodanik on ka aktiivne, avatud ja aus – ta arutleb kaasa ühiskondlike teemade üle ja püüab ise eest vedada, ta maksab maksud ning kuulab ära ka teiste kodanike arvamused. Isana tunnen kõige suuremat heameelt, kui mu lapsed saavad hakkama, mistahes ametis või rollis, ning tahaksin, et nad oleksid tunnustatud hea inimesena.”

SIIM MARIPUU: “Eestile vajalik hea kodanik ei peagi tegelikult olema midagi imetabast. Piisab sellest, kui oled inimene, kelle igapäevaelu hästi toimib, ning rosinaks veel mingi väike panus – mingi ekstra, mis eristab seda kodanikku mõnest teisest ning teeb ta just temale kohaselt heaks.”

PRIIT TOHVER: “Üle kõige vajab Eesti uudishimulikke ja avatud meelega kodanikke.”