Uudised

Mida silmas pidada meetmetega?

laine uudised-laine
18. märts 2016

12 prioriteediks jagunev rakenduskava sisaldab kokku ligi 40 abinõu, mis kõik kirjutatakse lahti eraldi dokumentidena. Kuigi eesmärke, tegevusi ja väljundnäitajaid oluliselt ilmselt enam ei muudeta, saab tegevuste täpsemas sisustamises veel kaasa rääkida. Meetmete kujundamisel kaasarääkimisel jälgi järgmist.

  • Kas eesmärgi saavutamiseks valitakse õige tegevus? Eelkõige, ega riik ürita kõike ise ära teha, vaid annab osa tegevusi üle ka vabaühendustele; samuti, kas plaanitud tegevusel on ikka soovitud mõju?
  • Kas avatud konkursside taotlustingimused (luuakse samuti määrusena) on mõistlikud? Eelkõige, et need võimaldaks paindlikult parematel lahendustel konkureerida, aga ka, et bürokraatia oleks võimalikult väike ja kasutataks kulude lihtsustatud hüvitamisviise. Samuti, et projektide elluviimine ei kahandaks taotleja võimekust organisatsioonina, vaid ikka pigem tõstaks seda. Eelmisel perioodil
    avati näiteks mõni selline taotlusvoor, kuhu ei tulnud lõpuks ühtki taotlejat.
  • Kas partnerid on kaasatud seirekomisjonidesse või plaanitava muul moel hindamisse?

Vaata üle ka struktuuritoetuste seaduse veel kinnitamata rakendusmäärused, kus on üldisemalt taotlemise, abikõlblikkuse jms tingimused (nt www.ngo.ee/eurofondid), ja kui midagi valet silma jääb, kirjuta maris@ngo.ee