Uudised

Mõned kodanikuhariduse programmid Eestis

laine uudised-laine
12. aprill 2016

DD Akadeemia arendab noori liidreid

DD Akadeemia on tudengite arenguprogramm kõige otsesemalt heaks kodanikuks saamisel: programm innustab noori võtma eesmärgiks Eesti ühiskonna arendamise ning annab selleks vajalikud teadmised ja kogemused. Praktiliste projektide kaudu omandavad noored oskused igapäevaseks eluks ja erialaseks tööks ning avastavad oma tugevusi.

Eesti Skautide Ühing annab oskusi

Eesti Skautide Ühingu pakutav noorteprogramm on skautliku meetodi toel ja tegevuse kaudu õppimisele ehitatud üles selleks, et teha noorest parem kodanik. Siim Maripuu: “Pakume skaudisalga ühtekuuluvustunnet, õpetame noortele meeskonnatööd ja meeskonna juhtimist ning iga skaut lubab anda oma parima, et teha iga päev midagi head ja anda nii oma panus ühiskonda. Selle saavutamiseks valivad noored koos skaudijuhiga eesmärgi enesearengus ning otsustavad ise viisi, kuidas nad selleni jõuavad. Selleks võib olla mõni põnev mäng, retk loodusesse või kohtumine huvitava inimesega. Julgustame noori väärtustama inimsuhteid, elama aktiivselt ja tervislikult ning raskustele mitte alla andma. Koolitame oma vabatahtlikke noortejuhte selleks, et nad pakuksid skautidele turvalist keskkonda ning just sellist juhendamist, mida nad vajavad.”

Kogukonnapraktika annab kogemusi

Kogukonnapraktika on gümnaasiuminoortele mõeldud programm, kus noored käivad kümmekond tundi praktikal mõnes oma piirkonna vabaühenduses. Vabaühenduse valivad nad ise ning juhendaja käe all saavad omal nahal teada (ja hiljem analüüsida), mida tähendab töö vabaühenduses, kuidas kodanikuühiskond toimib ning mis sellest paremaks saab.

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts õhutab õhutama

EAÜSi üheks võtmetegevuseks on tervisesõbralike hoiakute juurutamine, mis seisneb teadmiste jagamises ja harjumuste kujundamises, et meie inimesed oskaksid ja tahaksid oma tervist kaitsta. Ent lisaks on selts alati püüdnud innustada inimesi olema aktiivsemad oma ümbruskonna elu paremaks tegemisel.

Priit Tohver: “Püüame arstitudengitele näidata, et nende töö meie inimeste tervise heaks ei pea hakkama alles siis, kui nad diplomi kätte saavad, vaid võib alata niipea, kui nad meie teaduskonda astuvad. Igal aastal koolitame välja uusi juhte oma organisatsioonile, kaasates tudengeid igalt kursuselt. Loodame, et kogemus, mis nad meie võrdlemisi ohutus keskkonnas saavad, julgustab neid tulevikus võtma vastu suuremaid väljakutseid, millest Eesti tervishoius puudust ei tule. Ent isegi kui neist ei kujune suurimad maail- maparandajad siin riigis, tahaksime uskuda, et meilt saadud kogemus sisestab neisse arusaama, et nende panus on oluline. Sedasama keskset arusaama soovime juurutada ka teistes. Nõnda palusime endale 25. sünnipäevaks “tervisekingitusi”, millega igaüks saab Eestile tervemaid inimesi kinkida, ning tegime koolilastele terviseteemalise essee-, jutu- ja joonistuskonkursi, et ka nemad tunneksid end kaasatuna meie rahva tervise paremaks tegemisel. Ning viimaks oleme avalike sõnavõttudega püüdnud kujundada sellist arutelukultuuri, mis julgustaks teisigi osalema. Seda kultuuri viljeleme ka oma koolitustel ning see seisneb kahes lihtsas printsiibis: teaduspõhisus ja lugupidamine.”

Väitlusselts õpetab argumenteerima ja dialoogi pidama

Eesti Väitlusseltsi missioon on juurutada mõtteviisi, et ühiskondlikus dialoogis saab määravaks tugevam argument, ja arendada selleks vajalikke oskusi.

Väitlusselts loob atraktiivseid tingimusi väitlusoskuste arenguks üld-, kõrg- ja täiskasvanuhariduses, soodustab ühiskondlikku dialoogi ning on arvamusliider selle argumenteerituse hindamisel.
Seltsi koduleht võtab selle kokku nii: “Öeldakse, et vaidluses selgub tõde. Meie arvame, et tõele viib lähemale vaid argumenteeritud vaidlus – selline, kus üksteist kuulatakse ja arvamuste kaalu ei määra kõvem hääl ega positsioon, vaid loogika ja faktid. Sellist vaidlust nimetatakse väitluseks.”

Mondo fookuses on maailmaharidus

Maailmaharidus jagab teadmisi sellest, kuidas globaalprobleemid mõjutavad üksikisiku, kogukonna ja ühiskonna igapäevaelu ja kuidas igaüks meist saab mõjutada maailma. Selle õppimisprotsessiga saame jõuda probleemide teadvustamisest isikliku vastutuse ja teadliku tegutsemiseni ning sealt edasi rahvusvahelise koostöö ja jätkusuutliku inimarenguni.

MTÜ Mondo töö sihtideks on tõsta Eesti elanike teadlikkust üleilmastumise välja- kutsetest ning edendada sallivust, inimõiguste austamist ja solidaarsust vaesemate piirkondade elanike vastu. Selleks tehakse koostööd paljude koolide ja noortekeskustega, korraldatakse koolitusi, töötube ja filmiõhtuid, maailmahariduse huve teenib oma raamatukogu ning veebileht on täis põnevat õppematerjali kõigile huvilistele.