Uudised

Kasuta ära Kodanike Euroopa programmi kontaktseminari Helsingis

laine uudised-laine
12. september 2016
Kodanike Euroopa programmist huvitatud organisatsioonid ja omavalitsused on oodatud osalema Baltic Sea Contact 2016 seminaril, et luua sidemeid, ajutormelda projekte ning tutvuda taotlemisega. Seminar toimub 2.–4. novembril Helsingis.

Seminar toimub juba neljandat aastat ning osalemine tasub kindlasti ära, kui oled huvitatud Euroopa tasandil koostöö tegemisest, aga vajad tuge rahvusvahelise projekti ellukutsumisel või sellest osa võtmisel ning projekti kirjutamisel.

Ürituse info, päevakava ja registreerimine toimub seminari veebikodu kaudu:www.balticseacontact.eu

Kohal on vabaühendused, linnad, kohalikud omavalitsused ja liidud,  ohvrite-/mälu-/kultuuri-/noorte-/haridu-/teadusorganisatsioonid Eestist, Lätis, Leedust, Soomest, Rootsist ja Taanist.

1) Osalemiseks täida seminari veebikodu kaudu taotlusvorm. Seda saab teha 9. oktoobrini 2016.
2) Osalustasu on 30€, mis katab kahel ja poolel päeval reisi, ööbimise, toitlustuse ja programmi. Osalemine kinnitub pärast osalustasu maksmist.
3) Eestist kutsutakse 6 osalejat, kes valitakse välja taotlusvormi alusel, arvestades üritusest osavõtjate profiile ning huvisid. Osalejad kuulutatakse välja nädala jooksul oktoobri keskpaigaks.

Küsimuste korral võta ühendust Kodanike Euroopa koordinaatoriga:
Kadri Sikk, kadri@kysk.ee, mob 5880 5240