Uudised

Kes on parim sooteadlik MTÜ?

laine uudised-laine
18. aprill 2016

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT) kutsub juba seitsmendat aastat kõiki mittetulundusühinguid, kes on huvitatud oma organisatsiooni arendamisest ja demokraatliku ühiskonna kujundamisest, osalema konkursil „Parim sooteadlik MTÜ“.

Konkursi eesmärk on väärtustada meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtteid, toetada soolist võrdõiguslikkust kujundavaid hoiakuid ning avaldada tunnustust neile organisatsioonidele, kes oma tegevuses järgivad kaasaegse jätkusuutliku kodanikuühiskonna põhimõtteid.

Osalemiseks täida hiljemalt 2. maiks 2016 kella 16-ks ankeet aadressil www.enut.ee/konkurss.

Võitjad kuulutatakse välja ja autasustamine toimub ENUTi kevadkonverentsil maikuus. Konkursil osalenuid teavitatakse sellest täiendavalt.

Üritus toimub projekti „Soolise võrdõiguslikkuse probleemid ja lahenduste leidmine koos vabakonna ning sotsiaalsete partneritega“ raames, millega soovitakse kodanikuühenduste aktiivsuse kaudu kaasa aidata jätkusuutliku demokraatliku ühiskonna arengule ja edendada teadlikkust soolisest võrdõiguslikkusest. Projekti rahastab Hasartmängumaksu Nõukogu ja Friedrich Eberti Fond.

Varasemad konkursi võitjad:
Eesti Seksuaaltervise Liit (2010)
Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühing (2011)
Eesti Puuetega Naiste Ühing (2012)
Eesti Maaomavalitsuste Liit (2013)
QUIN-Estonia (2014)
Eesti NATO Ühing ja MTÜ Mondo (2015)

Lisateave:
enut@enut.ee
Reet Laja
Tel 518 2818
laja@laja.pri.ee