Uudised

Kes on Tartumaal aasta tegijad?

laine uudised-laine
12. oktoober 2015

Tartu Ärinõuandla, Tartumaa Arendusselts, Domus Dorpatensis,  Kodukant Tartumaa, Tartu Maavalitsus ja Tartu Linnavalitsus üheskoos otsivad 2015. aasta aktiivseid kodanikuühendusi, aktiviste-vabakondlasi ja vabasektori toetajaid. Lisaks annab Tartumaa Rahvakultuuri Keskselts koostöös Kodukant Tartumaaga uudsena välja auhinna Tartumaa Tähtis Tegu.

Tunnustajad soovivad esile tõsta neid, kelle teod muudavad tartlaste kodukohta paremaks, kogukonda ühtsemaks ning kodanikuühiskonda tugevamaks.

2015. aasta kodanikuühenduse nimetus antakse organisatsioonile, kelle tegevus on aasta jooksul  toonud kaasa olulise positiivse muudatuse tegutsemisvaldkonnas ja/või -piirkonnas.

Valikukriteeriumid:

 • sotsiaalne kõlapind, kasuteguri suurus ja kvaliteet,
 • hõlmatud sihtgrupi suurus,
 • noorte kaasatus,
 • uudne lähenemine probleemile/uus idee,
 • koostöö erinevate ühiskondlike gruppidega,
 • organisatsiooniline võimekus,
 • tegevuste jätkusuutlikkus ja järjepidevus.

2015. aasta vabakondlasena tunnustatakse vabatahtlikuna tegutsenud inimest ning oluline on, millist väärtust ja uut tegevust on vabakondlase panus piirkonda või ühendusse toonud.

Valikukriteeriumid:

 • kandidaadi poolne tegevus ei tohi kuuluda tema rahaliselt tasustavate tööülesannete hulka,
 • kandidaadi tegevus vabatahtliku tegevusena –  sotsiaalne kõlapind, uudsus, vabatahtlikuna tegutsemise aeg,
 • millist väärtust on kandidaadi tegevus piirkonda või ühendusse toonud.

2015. aasta mittetulundusühenduste tegevuse toetajana tunnustatakse kohalikku omavalitsust, eraisikut või äriühingut, kes on aidanud kaasa kodanikuühendustele soodsama keskkonna loomisel, toetanud mittetulundusühenduste tegevust rahaliselt või mõnel muul moel.

Valikukriteeriumid:

 • hea toimiv sisuline ühistegevus erinevate sektorite (kohalik omavalitsus, äriettevõte, mittetulundusühendused) gruppide vahel,
 • rahaline/mitterahaline panus.

Kandidaate saavad esitada nii kohalikud omavalitsused, äriühingud, üksikisikud kui ka mittetulundusühingud ise. Kõigis kategooriates tunnustatakse parimat meene  ja tunnustuskirjaga, lisaks kahte nominenti tunnustuskirjaga. Tunnustamisüritus toimub 27. novembril Ühisnädala programmi raames.

Esitamisankeeti saab täita SIIN.

Lisaks annab Tartumaa Rahvakultuuri Keskselts koostöös Kodukant Tartumaaga uudsena välja auhinna Tartumaa Tähtis Tegu.

Auhind Tartumaa Tähtis Tegu antakse välja igal aastal Tartumaa seltsile, seltsingule vm kodanikuühendusele kogu-, ning ühiskonnas enim positiivset muutust kaasa toonud teo eest.

Auhinna omistamise kord:

 • Auhind antakse välja iga aasta novembrikuus.
 • Auhinnasaaja valitakse välja Tartu maakonna seltside, seltsingute, ühingute jm kodanikuühenduste või neid innustanud üksikisikute hulgast, kelle tegevus viimase aasta jooksul on ühiskonnale enim positiivseid muutusi kaasa toonud.
 • Auhinnasaaja väljaselgitamiseks valib Tartumaa Rahvakultuuri Keskseltsi juhatus 5-liikmelise žürii, kes valib saadetud ettepanekutest viis tegu. Ühisnädalal novembris valivad kokkutulnud lihthäälteenamusega nende seast välja võitja.
 • Kõige enam hääli kogunud tegu premeeritakse meenega.

Kandidaate saab tunnustamiseks esitada kuni 4. novembrini 2015. Esita kandidaadid!

Lisainfo:
Kadri Pau
SA Tartu Ärinõuandla
Tel 742 8491, 5664 8135 ja e-post: kadri@tartu.bas.ee

Tunnustamiskonkursi läbiviimist toetavad Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Rahandusministeerium.